Center skal være havnens nye dynamo

Ombygget center skal efter planen være klar til åbning i august næste år

SÆBY:Sæby Havn kan meget vel blive én stor byggeplads den kommende tid. I løbet af to-tre måneder tager entreprenør Børge Juul Kristensens byggeselskab fat på ombygningen af den markante DLG-bygning, et projekt til over 10 mio. kroner. Sideløbende hermed vil samme bygherre starte opførelsen af luksuslejligheder på havnefronten - hvis Naturklagenævnet vel at mærke siger god for projektet. - Som det ser ud nu, er der næppe tvivl om, at vi kommer i gang med ombygningen af DLG-bygningen først. Dette projekt holder sig indenfor den eksisterende lokalplans rammer, og derfor kan vi gå i gang så hurtigt, som det er muligt for os, siger Børge Juul Kristensen. Klar i august Han fortæller, at projekteringen gik i gang i sidste uge, og at håndværkerne begynder at tage fat i november eller december. - Umiddelbart vil jeg skyde på, at selve ombygningen kommer til at tage ni måneder, men vi håber at kunne fremskynde processen, så det nye havne-center kan åbne i begyndelsen af august 2003. Lejerne af butikkerne, galleriet og restauranten i centret vil naturligvis gerne have den sidste sommermåned med, siger Børge Juul Kristensen. Han siger, at DLG-bygningen efter hans opfattelse har nogle arkitektoniske værdier, som han har ønsket at bevare. Set udefra vil bygningen derfor ikke ændre karakter i væsentlig grad - dog med undtagelsen af den side, der vender ned mod havnebassinet. Her skal indgangspartiet være. Pænt i stand - Der er allerede ovenlys i bygningen. Disse glaspartier vil vi udvide og føre et stykke ned af gavlene. Der skal også laves pæne udenomsområder, formentlig med granit, men ellers vil bygningen blot blive sat pænt i stand. Jeg tror, at den bliver rigtig flot og vil falde pænt ind i havnemiljøet, siger Børge Juul Kristensen. Som omtalt forleden i avisen skal der laves en etageadskillelse i ejendommen. På første sal skal der indrettes restaurant og galleri. Fra restauranten bliver der udsigt over havnen. Både restaurant og galleri bliver små 400 kvadratmeter store. I stueetagen bliver der cirka 1000 kvadratmeter, der indrettes med fire butikker. Kravet til disse butikker er, at de skal være havnerelaterede. Der bliver trappeopgange i begge ender af bygningen, der også forsynes med en elevator. Fleksibelt Børge Juul Kristensen oplyser, at byggeriet - i hvert fald for første sals vedkommende - bliver meget fleksibelt. - Hvis der viser sig, at galleriet og restauranten får svært ved at løbe rundt, vil førstesalen hurtigt og billigt kunne bygges om til kontorer og liberale erhverv, siger Børge Juul Kristensen. Hans byggeselskab kommer til at stå som ejer af bygningen. Restauranten, galleriet og forretningerne lejes ud. Beboerforeningen for Sæby Havn, der holder nøje øje med Børge Juul Kristensens projekter, hilser ombygningen af DLG-bygningen velkommen. - Det er skønt, at nogen vil investere 10 mio. kroner i en af de mest markante bygninger på vores havn. Hvis ombygningen ligger indenfor rammerne af den eksisterende lokalplan, har vi ingen indvendinger, siger foreningens formand Erik Schack. Anderledes skarpt er fronterne trukker op med hensyn til boligbyggeriet på havnefronten. Dette projekt har foreningen klaget over gentagne gange, og sagen ligger p.t. til afgørelse i Naturklagenævnet.