Miljø

Center søsætter grønne maritime ideer

Ny bestyrelse har fokus på samarbejde i den maritime sektor

Der findes en masse dygtige håndværkere i det maritime erhverv i Frederikshavn, og der findes mange ildsjæle rundt om på virksomhederne i hele landet, som går og arbejder med miljøvenlige løsninger til søfarten. Hvis man kan få alle disse dygtige hoveder og hænder til at finde sammen, så er meget nået for det nye Maritime Center for Optimering og Drift, Marcod, som skal hjælpe energibesparende og andre grønne ideer på vej. Sådan lyder den første udmelding fra centrets nye bestyrelse, der har holdt sit første møde. Bestyrelsen har blandt andet fået to medlemmer fra København, Jan Fritz Hansen, der er vicedirektør i Danmarks Rederiforening, og Joakim Reimer Tøgersen, som er vice president i Haldor Topsøe A/S. Grønt De er gået ind i bestyrelsen, fordi de maritime virksomheder i Frederikshavn Kommune er langt fremme, når man taler om at tænke grønt. Det er her kompetencerne findes, og her har man i forvejen underleverandører og samarbejdspartnere. - Man skal huske på, at når vi redere får bygget et nyt skib i Kina, så er 95 procent af det, vi propper ind i skibene, leveret fra Europa, blandt andet fra leverandører i Frederikshavn, og vi oplever en stor interesse for at udvikle miljø og klimavenligt udstyr til vores skibe, siger Jan Fritz Hansen. Peter Nørgaard, teknisk direktør fra Vestergaard Marine Service A/S, er en af de lokale repræsentanter i bestyrelsen, og han lover, at der i løbet af få måneder vil være gang i de første grønne projekter, som Marcod har hjulpet på vej. Direktør I løbet af foråret skal bestyrelsen også have ansat en direktør for Marcod, og man regner også med at få brug for en projektleder, for eksempel til at koordinere installeringer af miljørigtige løsninger på Læsøfærgen Margrethe Læsø, som man har i tankerne som forsøgssted. - Det er vigtigt, at vi får afprøvet ideerne på et rigtigt skib i drift for at få erfaringerne til de nye skibe, der skal bygges fremover, siger Peter Nørgaard. Bestyrelsen besluttede i øvrigt også, at Marcod får adresse på havnen i Frederikshavn, nemlig i Kattegatsiloen. - Men selvom det er placeret her i Frederikshavn, er der tale om et nationalt center, og vi håber på, at det også bliver internationalt. Alle ideer er i hvert fald velkomne, lyder det fra bestyrelsen.