Lokalpolitik

Centerarealer klar til salg

Interesse efterprøves

SINDAL:Sindal Kommune går nu i gang med at udbyde arealer til salg ved et planlagt nyt centerområde, hvor der blandt kan opføres nye butikker. For mens de kniber med at få flere specialforretninger til Sindal by, så har der i det seneste år rumlet med mere eller mindre konkrete interesser for at etablere nye dagligvarebutikker og/eller benzintankanlæg i et område vest for Fakta ved Hjørringvej. Mest konkret er en henvendelse fra discountkæden Aldi, men også SuperBrugsen og den tidligere forpagter af to Q8-tankanlæg i Sindal, Morten Jørgensen, har forespurgt på muligheden. Derfor satte politikerne for kort tid siden et planarbejde i gang for et 3,4 hektar stort område, der i dag ligger i landzone, men som skal overføres til byzone, og på kommunalbestyrelsesmødet forleden fastlagde de prisen på jorden, hvor interesserede kan købe grunde på mellem 1000 og 6000 kvadratmeter til 120 kroner pr. kvadratmeter. Eventuelle salg er dog betinget af, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg, der udvider Sindals centerområde, og at en lokalplan ligeledes får det blå stempel. Begge planer er allerede udarbejdet, og de lægges ud til offentlig høring fra på onsdag 18. juni, og høringsperioden varer indtil 18. august. Det nye centerområde laves ud fra det konkrete ønske om at etablere en dagligvarebutik, men det giver også ekstra muligheder for forretningsdrivende, der vil opbygge en detailhandelsbutik i Sindal. For selv om flere at de traditionelle detailhandelsbutikker i Østergade og Nørregade har drejet nøglen om, så er der ikke tale om, at byen har tomme butikslokaler. I stedet er der kommet solcentre eller senest en brudebutik.