Nørager

Centermestre fundet

{ NØRAGER: De tre ældrecentre i den gamle Nørager kommune har igen afholdt centermesterskaber. I billard blev Henning Saugstrup, Nørager centermester og fik overrakt diplom og rosette og en gave. Emnet var Landmandsliv i år, Centremestre i petanque-double blev Karen Damgaard og Anna Bjørn, begge Nørager. De fik også overrakt diplom-rosetter og en gave I Mikado løb Ulla Villadsen, Nørager, med første pladsen foran Irma mejlby, Rørbæk, og Else Klitgaard, Nørager, så det var Nørager, der i år løb med de fleste titler.