Centerprojekt i Gug forsinket

Forurening og vejarbejde forhaler byggeri

Bilforretningen, der havde til på arealet indtil for nogle år siden, har efterladt jorden så forurenet, at det øverste jordlag skal udskiftes, før der kan bygges på stedet. Det gamle kastanjetræ får dog lov at blive stående.
Foto: Henrik Bo

Bilforretningen, der havde til på arealet indtil for nogle år siden, har efterladt jorden så forurenet, at det øverste jordlag skal udskiftes, før der kan bygges på stedet. Det gamle kastanjetræ får dog lov at blive stående. Foto: Henrik Bo

Borgere i Gug har kunnet bemærke, at det skrider mere end langsomt frem med byggeriet af det nye bydelscenter ved Vissevej. Det har tidligere været på tale, at Netto næste forår kunne indvie sin nye forretning på stedet, men åbningen bliver nogle måneder forsinket. Det fortæller direktør Henrik Calum, Calum Ejendomme, som står for udviklingen af det 12.000 kvadratmeter store areal. Ifølge Henrik Calum har forsinkelsen to årsager. Dels skal der fjernes forurenet jord fra grunden, før byggeriet kan indledes, dels har man valgt at forhale byggeprocessen, så det vejarbejde, der afledt af projektet skal finde sted på Vissevej, er afsluttet, når indkøbsvognene begynder at rulle. Vejarbejdet består primært i, at der på Vissevej skal laves højre- og venstresvingsbaner. Desuden skal der laves cykelsti på begge sider af Vissevej fra Sdr. Tranders Vej til Indkildevej. - Da det ikke er hensigtsmæssigt at åbne en ny forretning, inden vejarbejdet er afsluttet - i det mindste på den side af vejen ind mod butiksområdet - har vi valgt at udskyde projektet, forklarer Henrik Calum, der vurderer, at Netto vil kunne rykke ind før sommerferien.