Centertilskud skal præciseres igen

Lokalpolitik 22. september 2002 08:00

AALESTRUP: Sagen om lovligheden af Aalestrup Kommunes tilskud til Uddannelsescentret, som har kørt i efterhånden fire år, var igen på dagsordenen på byrådsmødet forleden. Aalestrup Kommune har siden 1984 haft en aftale med Uddannelsescentret. Administrationen er ikke enig i Tilsynsrådets konklusion om, at kommunens tilskud generelt indgår som en del af finansieringen af samtlige aktiviteter på centret. - Vi har overfor rådet påpeget, at det kommunale tilskud går til dækning af basisudgifter som lederløn, bygningsudgifter med mere, og vi har to byrådsmedlemmer i bestyrelsen, som er med til at kontrollere, at tilskuddet kanaliseres til de rette områder, og at der ikke er tale om nogen generel støtte, forklarede Rigmor Sandborg på byrådets septembermøde. Også Venstre var enige i, at sagen snart burde få en ende. - Parternes jurister skriver til hinanden og begge mener at have ret. Læser man skrivelsen mellem linierne, står der jo reelt blot, at vi tager Tilsynsrådets afgørelse til efterretning og at vi herefter gør, som vi plejer, sagde Venstres gruppeformand, Per Bisgaard. - Det er vort håb, at borgmesteren i sin skrivelse til Tilsynsrådet kan få sat en effektiv stopper for de seneste års skriverier, som har medført masser af negativ og destruktiv omtale af Uddannelsescentret, fortsatte Per Bisgaard. Det fremgår også af Tilsynsrådets skrivelse, at støtten er lovlig, såfremt der helt konkret er tale om, at den støttede aktørs aktiviteter udbydes til og anvendes af regionens erhvervsvirksomheder. Der lægges også vægt på, at der alene kan være tale om "offentlige uddannelsesaktiviteter", således at der ikke sker uhensigtsmæssig konkurrence med det private konsulentmarked. Såfremt centret foruden undervisningsaktiviteter også varetager generelt virkende rådgivning overfor erhvervslivet, må kommunen sikre sig, at en eventuel støtte udelukkende medgår til disse formål. Blandet andet i form af et særskilt budget og regnskab, som kontrolleres af byrådet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...