Frederikshavn

Centrale spørgsmål

Er der sammenhæng mellem serviceniveau, målsætninger, kvalitet og ressourcetildeling? Er det centrale og decentrale styringsgrundlag tilstrækkeligt og effektivt? Er ressourcefordelingsmodeller og ledelsesstruktur hensigtsmæssige? Er der alternative muligheder for tilpasning af kapaciteten til udviklingen og den geografiske fordeling af pasningsbehovet? Sammensætningen af tilbuddene i forhold til efterspørgslen skal desuden analyseres