Bælum

Centralisering af dagcentre

VISITERING:Det glæder mig rigtig meget, at Gert Jensen (A), næstformand i socialudvalget i Rebild kommune, kun ønsker det bedste for Rebilds kommunes ældre! Det bedste mener han, at han opnår ved at centralisere de visiterede dagcentre til kun fire steder. Ifølge hans læserbrev af 2. december skriver han, at behandlingen vil blive bedre ved at samle de visiterede ældre på fire ældrecentre. Det eneste jeg ønsker er en forklaring på, hvori denne forbedring ligger! På dialogmødet på Bælum ældrecenter gjorde han det klart, at der ikke var bedre kvalificeret personale på de fire centre, som er udvalgt til at have de visiterede dagcentre. Visiteringen til genoptræning etc. er individuel uanset hvor du modtager den visiterede ydelse, og det var ikke fordi man kunne se besparelser ved centraliseringen. Hvorfor så centralisere? Hvori ligger forbedringerne?