Centralisering af spildevandsrensning på plads

Omfattende projekt til 21 mio. kr, giver bedre miljø i vandløb og forbedrer sikkerheden for godt badevand

SÆBY:Det omfattende projekt med centraliseringen af spildevandsrensningen i Sæby Kommune er nu på plads.Det har kostet 21 mio. kr. - Projektet betyder stop for udledning af renset spildevand til vandløb rundt om i kommunen og dermed en miljøforbedring af de lokale vandløb. Samtidig er centraliseringen af spildevandsrensningen med til at forbedre sikkerheden for godt badevand ved Sæby, fortæller formanden for Sæby Byråds tekniske udvalg, Per Therkildsen (V).. Projektet indebærer nemlig, at spildevandet fra byerne Østervrå, Thorshøj, Hørby og Dybvad nu renses på Sæby Renseanlæg få km syd for Sæby. Det omfattende projekt blev godkendt af Sæby Byråd den 20. januar sidste år. I den efterfølgende måned startede arbejdet med at etatblere kloakledninger mellem byerne og frem til Sæby Renseanlæg. Det færdige projekt blev afleveret til Sæby Kommune i januar i år. Efter indkøringen er der nu indbudt til officiel indvielse fredag den 11. marts. Den foregår påSæby Renseanlæg. Efter en kort orientering om projektet og den officielle indvielse skal de inviterede på bustur rundt til anlæggene med stop ved Sæby G. Renseanlæg samt i Østervrå og Badskær, inden arrangementet slutter med en let frokost på Dybvad Kro.