Centralisering truer gymnasiet

Uddannelsesvejledning af folkeskoleelever spredes på forskelige centre

FJERRITSLEV:En lovbestemt centralisering af vejledningen af elever i folkeskolen, der står overfor at skulle vælge levevej, kan give problemer for elevtilgangen til Fjerritslev Gymnasium. Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelserne til senest 1. januar 2004 at oprette centre, der med virkning fra 1. august kan varetage vejledningen på et kvalititetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag. Fjerritslev Kommune har valgt at indgå i et samarbejde med Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Hals og Pandrup kommuner. Opretter fælles center Centralt for de samarbejdende kommuner oprettes et center for Ungdommens Uddannelsesvejledning, og lokalt i alle kommuner oprettes et center, der skal varetage skolevejledning, ungdomsvejledning og en kuratorordning, der skal være opsøgende i forhold til bl.a. specialklasser og andre elever, der har svært ved at begå sig i det almindelige skolesystem. Vejledning af tosprogede og voksne er andre opgaver for det kommunale vejledningscenter. - Det er dybt uheldigt, at det naturlige optagelssområde for Fjerritslev Gymnasium således deles på tre vejledningscentre. Aabybro og Løgstør kommuner bliver begge tilkoblet andre centre, og det kan blive et problem for elevtilgangen til vort gymnasium, fortalte Per Halsboe-Larsen (S), formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget, da byrådet tog stilling til kommunens fremtidige samarbejdspartnere på dette område. Per Halsboe-Larsen advarede samtidig mod, at den nuværende vejledningskompetence på de enkelte skoler reduceres. Johan Svaneborg (UP) tilsluttede sig frygten for færre elever til Fjerritslev Gymnasium. - Det er en af ulemperne ved at centralisere. I det konkrete tilfælde ser jeg dog ikke andre muligheder, men vi skal alle tænke på gymnasiets fremtid, sagde Svaneborg.