Centralrenseanlæg udvides

Brønderslev Kommunes centralrensningsanlæg skal gøres tidssvarende

BRØNDERSLEV:Det vil koste tre mio. kr. at renovere og udbygge maskinbygningen på Brønderslev Centralrensningsanlæg på Enggårdsvej, så det lever op til nutidens krav. Byrådet skal på sit kommende møde bevilge pengene til arbejdet. Der er indhentet to tilbud på anlægsarbejdet. Under forudsætning af byrådets godkendelse af bevillinger, er der indgået en aftale med lavestbydende. Det er murerfirmaet Mogens Jensen fra Brønderslev. Dette firma skal udføre alt arbejdet med undtagelse af el- og vandarbejde. Renoverings- og udbygningsudgifterne beløber sig til 2.706.000 kr., mens der er afsat 294.000 kr. til el- og vand-installationer samt uforudsete udgifter. Allerede i januar 2005 godkendte byrådet bevillinger til opførelse af nye bygninger til mandskabsfaciliteter, laboratorium og kontrol m.v. på renseanlægget. Arbejdet ventes afsluttet snarest, hvorefter den planlagte renovering og udbygning af maskinbygninger ønskes fortsat. Maskinbygningen er i en meget dårlig stand. Maskinbygningen indeholder indløbsbygværket, teknisk inventar, riste, sætningskanaler, pumper med mere. Men der er ikke i bygningen i dag plads til afvandingsudstyret og sandvasker. Renoveringen og udbygningen omfatter renovering af taget på den eksisterende maskinbygning, skalmuring af eksisterende bygning samt udskiftning af vinduer og døre, tilbygning til eksisterende bygning af hal til slamafvanding samt sandvasker og dertil kommer renovering af el- og vandinstallationer i eksisterende bygning samt etablering af vandinstallationer i tilbygningen.