CEPOS: Behov for reformer nu

Antallet af danskere på overførsel eksploderer de kommende år, hvis regeringen ikke gør noget, advarer tænketank

KØBENHAVN:Med en borgerlig regering ved roret er det ekstra beskæmmende, at antallet af danskere på passiv forsørgelse i disse år er rekordhøjt - og at der kun er udsigt til, at udviklingen fortsætter. Det mener den borgerlig-liberale tænketank CEPOS, som derfor opfordrer regeringen til at lave markante velfærdsreformer meget snart. Antallet af danskere, der lever af overførsler eller er ansat i det offentlige er nemlig vokset med 77.000 under den borgerlige regering, viser nye tal fra Finansministeriet, så 2,7 millioner danskere i dag lever af den offentlige kasse. I samme periode er den private sektor faldet med 39.000 ansatte til i alt 1,9 millioner danskere. - Når velfærdskoalitionen vokser og den private sektor falder, trækker det i retning af højere skattetryk, siger cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen og henviser til, at der de kommende årtier bliver 400.000 flere ældre og dermed et yderligere fald i den private sektor, fordi der er færre erhvervsaktive. Den udvikling kalder han helt uholdbar af to grunde: Dels vil det ramme beskæftigelsen, fordi højere skatter betyder, at det ikke kan betale sig at arbejde, og dels vil det stille os dårligere i konkurrencen med udlandet. Selvom en del af stigningen i antallet af danskere på passiv forsørgelse er bestemt af konjunkturerne, har den borgerlige regering ikke gjort det bedre ved at forlænge barselsorloven og undgå reformer, påpeger Mads Lundby Hansen. CEPOS foreslår, at de passive overførsler følger prisudviklingen i stedet for den høje lønudvikling, at mellemskat og topskat fjernes, og at beskæftigelsesfradraget tredobles. Desuden kan efterlønnen afskaffes for alle under 40 år. Disse forslag vil samlet give 130.000 flere i beskæftigelse. Venstres finansordfører Peter Christensen er enig i, at det høje antal danskere på offentlig forsørgelse kræver handling. - Antallet af folk på en eller anden form for overførsel er for højt, og når flere i de kommende år vil gå på pension, er det vigtigt at se på, hvordan man får folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger han. I stil med regeringen ønsker Peter Christensen dog ikke at foregribe nogle konkrete reformideer, før Velfærdskommissionen kommer med deres forslag i slutningen af året. Det var igår ikke muligt at få kommentarer fra hverken statsministeren, finansministeren eller beskæftigelsesministeren.