Champost vil lave kompost på spildevandsslam

Virksomheden Champost ApS. i Gærup må nu bruge slam i produktion af kompost GÆRUP: Hestegødning, halm og nu også slam fra spildevand kan indgå, når virksomheden Champost ApS i Gærup producerer kompost. Thisted Kommunes udvalg for miljø og teknik har godkendt, at virksomheden får miljøgodkendelse til at inddrage spildevandsslam som endnu en ¿råvare¿ i sin produktion. Miljøgodkendelsen er givet ud fra vurderinger som siger, at brugen af spildevandsslam i produktionen ikke er anledning til lugtgener i forhold til omgivelserne, ligesom der heller ikke er problemer med de hygiejniske forhold og støj først og fremmest fra kørsel til og fra virksomheden. Det vurderes, at der på ugebasis bliver 70 kørsler til og fra virksomheden. For så vidt angår luftforurening er der i godkendelse taget højde for muligheden for en for høj afdampning af ammoniak. Skeer det, skal produktionen indkapsles og procesluften renses. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk