Chef frikendte sig selv i redegørelse

Internt har kommunaldirektør Henning Olsen afvist udtalelser

FARSØ:Offentligheden skal ikke længere gå rundt i den tro, at Farsøs kommunaldirektør Henning Olsen hverken vil be- eller afkræfte udtalelser, som socialrådgivere i kommunens familieafdeling har citeret ham for. Derfor lægger borgmester H.O.A. Kjeldsen (V) nu en redegørelse frem, som kommunaldirektør Henning Olsen skrev til økonomiudvalget i Farsø Kommune efter en artikel i NORDJYSKE 9. marts. I artiklen oplyste tillidsmand og socialrådgiver i Farsø Kommune Birgitte Høj Sørensen, at kommunaldirektør Henning Olsen på et møde havde sagt, at kunne familieafdelingen få byrådsmedlem og advokat Kirsten Moesgaard ned med nakken, kunne medarbejderne selv bestemme deres løn. Da NORDJYSKE Stiftstidende forelagde udtalelserne for kommunaldirektøren, ville han hverken be- eller afkræfte, at han skulle have sagt sådan. Men i sin redegørelse 10. marts skrev kommunaldirektøren imidlertid til økonomiudvalget: "Med hensyn til den citerede udtalelse om "fri adgang til lønkronerne" kan jeg oplyse, at jeg ikke har fremsat sådan en udtalelse". I samme redegørelse understreger Henning Olsen samtidig, at han ikke har kendskab til et specielt "Moesgaard arkiv", og han fastslår, at der under ingen omstændigheder med hans viden er foretaget udspionering af kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunen. Om sin egen rolle i registreringen skriver Henning Olsen: "Familiegruppen har flere gange rettet henvendelse til socialchefen og undertegnede om, at de i konkrete sager, hvor K. Moesgaard var advokat, følte, at hun misbruger sin dobbeltstilling. Jeg meddelte i den sammenhæng til socialchefen, at såfremt jeg skulle fremme disse sager, var det nødvendigt, at de forelå skriftligt. Jeg ville herefter vurdere, om der var basis for at gå videre med dem". Dagen efter - 11. marts - afleverede socialudvalgsformand Jens Chr. Pedersen (S) så sin redegørelse til økonomiudvalget. I den tog han det fulde ansvar for registreringen af Kirsten Moesgaard. I mandags blev Birgitte Høj Sørensen sammen med en anden socialrådgiver fritaget for sit arbejde, mens Kommunernes Landsforening, KL, undersøger de oplysninger, som hun og familieafdelingen har lagt frem. Efter råd fra sin faglige organisation, Dansk Socialrådgiverforening, ønsker hverken hun eller den afskedigede leder af familieafdelingen Anne Løngaa at kommentere sagen i øjeblikket. - Vi afventer de videre forhandlinger og resultatet af KL's undersøgelse, siger Mads Edwards, nordjysk formand for socialrådgiverne.