Turisme

Chef på Gasmuseet ny turist-formand

Ny bestyrelse og nyt samarbejde

HOBRO:Hanne Thomsen, chef på Gasmuseet i Hobro, skal i fremtiden ikke bare sælge attraktionen ved havnen til turister og andet godtfolk. Hun skal sælge hele byen og egnen til besøgende udefra, og det skal hun i sin egenskab af nyvalgt formand for Turistforeningen for Hobro og Omegn. Hanne Thomsen er blevet valgt til formand i stedet for formanden gennem de seneste mange år, ingeniør Jens Peder Sørensen. Han har af tids- og arbejdsmæssige årsager ønsket sig en pause fra formandsposten. Jens Peder Sørensen fortsætter dog i forretningsudvalget som menigt medlem. Med i forretningsudvalget og som ny næstformand sidder også Claus Glenvad Nielsen, Sparekassen Hobro. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Birte Pedersen, Gattenborg Camping, Bent Nordestgård, Bents Turistbusser, Jette Rask, Reklameomdelingen, samt Uffe Pedersen, der er udpeget af byrådet. Suppleanterne er Lisbeth Basballe, Kunstforeningen og Paw Høgfeldt Olesen, Den Blå Fisk. Formandsskiftet kommer samtidig med, at turistforeningen på grund af reducerede kommunale tilskud har måttet afskedige sin mangeårige turistchef, Søren Westergaard. Derfor er der udsigt til, at den nye formand i højere grad end tidligere bliver en decideret arbejdende formand. I dagligdagen kan Hanne Thomsen - og for den sags skyld også den øvrige bestyrelse - dog trække på foreningens elev, Camilla Bohn, som fra et nyindrettet kontor på Hobro Bibliotek er klar til at betjene turisterne. Der mangler stadig skilte og flag, men allerede nu kan turistforeningen konstatere, at interessen for kigge inden for i den nye turistinformation er stigende. Det er primært lokale borgere, der besøger turistinformationen på denne tid af året, men det bliver også let for sommerens turister at finde frem til informationen. Den nyvalgte bestyrelse arbejder også på at få det nye turistsamarbejde med Hadsund Turistråd ind i helt faste rammer. Samarbejdet har man valgt at kalde "Kyst og Fjord Ringen", og de to fjordkommuner håber, at endnu flere kommuner vil tilslutte sig fællesskabet, som har turistchefen i Øster Hurup, Hanne Vestergaard, som daglig leder. I øvrigt håber turistfolkene, at endnu flere private og virksomheder vil tegne sig som medlemmer. Udover indflydelse giver medlemskortet gratis adgang for en person ved besøg på Fyrkat og Gasmuseet og rabat på Himmerlands Egnsteater. Desuden kan man købe internationalt campingpas og deltage i medlemsarrangementer. For virksomheder er det samtidig et bidrag til markedsføringen af området.

Forsiden