Skolelukninger

Chefen i ny skolestruktur er kommandør

Søværnets ny sergent- og grundskoles ledelse stiger i graderne

FREDERIKSHAVN:Når Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole i Bangsboskoven fra årsskiftet ændrer navn og status til Søværnets Sergent- og Grundskole bliver det fremover med en kommandør ved roret, mod hidtil en kommandørkaptajn. Som ny chef er udpeget kommandør Lars Mikkelsen, der kommer fra stillingen som chef for Søværnets Specialskole i København. Lars Mikkelsen har tidligere været chef for Søværnets Haverikursus i Hvims og også i en periode chef for teknisk afdeling på Flådestation Frederikshavn, nu OPLOG Frederikshavn. Den nuværende chef på sergent- og reserveofficersskolen, kommandørkaptajn Helge Christensen, bliver næstkommanderende i den ny skolestruktur, mens den nuværende næstkommanderende, orlogskaptajn Frank Jeppesen, bliver chef for uddannelsesafdelingen. Skolen på Dr. Margrethevej er i det seneste år blevet udvidet og ombygget for cirka 175 mio. kr., for at kunne tage imod grunduddannelsen af de værnepligtige fra den hidtidige grundskole i Auderød, der lukker ned med årets udgang. Det første hold elever til Frederikshavn starter 2. januar, og med også konstabel-, sergent- og kadetuddannelserne vil skolen huse op mod 240 elever året rundt, hvilket fordobler antallet af lærerkræfter og øvrige ansatte til over 80. De sidste to hold sergentelever, 32 i alt, samt 19 på videregående trin 1 til oversergenter i den nuværende skolestruktur udnævnes ved en ceremoni på skolen torsdag formiddag. De to sidste byggerier, to elevbygninger, i den store skoleudvidelse vil stå færdige i løbet af foråret, og indvielsen af den smukt beliggende uddannelsesinstitution i skoven er henlagt til midt i maj, hvor bøgen springer ud.