Arbejdsmiljø

Chefen ringer til sygemeldte

Kommunens ledere og tillidsrepræsentanter får kursus i at hjælpe langtidssyge kolleger i gang igen

BROVST:Når en kommunalt ansat har været syg i 14 dage, får han eller hun en opringning fra chefen, som blandt andet spørger, hvornår vedkommende er rask igen. Det er en del af kommunens sygdomspolitik, som blev vedtaget for tre år siden, og som nu skal indføres overalt i kommunen. Samtlige ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i Brovst Kommune får i disse dage et inspirationskursus i at bruge kommunens sygdomspolitik på sygemeldte kolleger, herunder blandt andet at tage kontakt til dem. Kursusledere er sociallæge Erik Palle Olesen, der i mange år har arbejdet med sygdoms- og sygefraværsproblematikker, samt souschef i socialforvaltningen, Kjeld Eskildsen, og sygedagpengemedarbejder Margit T Mogensen fra socialforvaltningen. Sygdomspolitikken påbyder den syges nærmeste overordnede senest efter to ugers sygdom at tage kontakt til vedkommende for at høre, om arbejdspladsen kan gøre noget for ham eller hende. Den syge kan ønske, at tillids-/sikkerhedsrepræsentant deltager i dialogen eller nægte at være med. Formålet er blandt andet at få den syge hurtigst muligt tilbage til arbejdet, men også at støtte pågældende og hjælpe med eventuel genoptræning eller placering i en ny arbejdsfunktion. Baggrunden for sygdomspolitikken er ønsket om en bedre livskvalitet for den enkelte medarbejder, såvel for den syge som for kollegerne. - Nogle kommunale institutioner er allerede begyndt med samtalerne, mens andre viger tilbage for det, siger Kjeld Eskildsen. Med kurset vil kommunen give alle et værktøj til at komme i gang. Deltagerne får blandt andet at vide, hvordan man i praksis laver opfølgning på syge medarbejdere og bruger sygdomspolitikken som arbejdsredskab. - Nogle ledere har det dårligt med at ringe til medarbejdere, der er syge og føler, at det er en privat sag at være syg. Der ligger mange følelser i det og også en erkendelse af, at langtidssygdom tit er en kombination af mange forskellige forhold, siger souschefen. Ifølge Kjeld Eskildsenligger sygemeldingerne i Brovst Kommune på linje med private virksomheder.