Sæby

Chefens redegørelse

Just Jensen - vi har været nødt til at nedsætte serviceniveauet.arkivfoto

Just Jensen - vi har været nødt til at nedsætte serviceniveauet.arkivfoto

FREDERIKSHAVN:Kommunegartner Just Jensen har skrevet en redegørelsen om vedligeholdelse af kommunens grønne områder. Det er sket efter at borgere i Østervrå - og senest Sæby - har beklaget sig over ukrudtets fremmarch. Just Jensen understreger, at det har været nødvendigt at nedsætte serviceniveauet. ”Som konsekvens af henholdsvis to procent besparelsen på hele budgetrammen og den efterfølgende 10 procent af driftsbudgettet til 10 procents puljen, har vi, foruden den generelle harmonisering på grund af kommunesammenlægningen, været nødt til at nedsætte serviceniveauet på udvalgte driftsopgaver. Justeringen af serviceniveauet bliver naturligvis foretaget udfra såvel faglige som borgerrelaterede hensyn, således at ændringerne påvirker borgernes opfattelse og indtryk af driftsopgaverne mindst muligt”, skriver Just Jensen og tilføjer: ”Klippefrekvensen ved græsslåningen har været et af de steder, hvor det udfra vores vurdering var naturligt og fagligt forsvarligt at gennemføre besparelser, dog velvidende at det for eksempel giver vejrabatterne et andet. måske mere naturtro udseende.” Redegørelsen viser, at der findes en plan for vedligeholdelsen ”Planen for græsslåning er rimeligt omfattende, da den dækker alt fra boldbaner til vejrabatter; men principperne bag den er, at vi klipper færrest mulige gange. Frekvensen bestemmes ud fra anvendelsen af arealet og antallet af brugere. Rabatter langs landeveje klippes i de tilfælde, hvor trafiksikkerhedsmæssige oversigtsforhold eller invadering af vækster, der er ødelæggende for belægningen, gør det nødvendigt (1-2 gange om året året). Rabatter i byerne klippes cirka hver 6-8. uge. Parker og lignende arealer klippes hver 7-10. dag. Boldbaner klippes 1-2 gange om uge.” I NORDJYSKE kritiserede Per Therkildsen fra Østervrå Borgerforening sig forleden over den manglende vedligeholde af den store rundkørsel på Brønderslevvej. Om det skriver Just Jensen: ”Med hensyn til ukrudt m.m. i rundkørslen i Østervrå, må jeg gøre opmærksom på, at vi først per 1. januar 2007 har overtaget denne. Rundkørslen repræsenterede allerede på daværende tidspunkt et dårligt vedligeholdt anlæg, som endvidere udfra et gartnerfagligt synspunkt ved overtagelsestidspunktet fremtonede som nedprioriteret af de tidligere vejejere. Bevidst om disse forhold blev der således allerede den 28. juni 2007 ekstraordinært afsat 200.000 kroner fra 10 procents-puljen blandt andet på baggrund af en henvendelse fra Per Terkildsen. Beløbet er således særskilt forbeholdt renovering af såvel kantsten som beplantning i omtalte rundkørsel. Den særskilte bevilling til renoveringen af rundkørslen vil blive udført i år, og som en konsekvens heraf er renholdelsesopgaven af det eksisterende beplantning i rundkøslen nedprioriteret midlertidigt. Vi vil snarest fjerne det værste ukrudt, og herefter kan borgerne i Østervrå glæde sig til, at de senere på året får en endnu flottere rundkørsel.”