Lokalpolitik

Chefer ansættes uden kamp

Flere af de ny storkommuner besætter topposterne med kendte kræfter uden eksternt opslag

Når de nye storkommuner skal finde folk til topledelsen, går flere efter kendte kræfter blandt de nuværende kommunaldirektører. Det er en fejltagelse, siger en forsker fra Aalborg Universitet. Chefkabalen har tændt en konflikt i Mariagerfjord Kommune, hvor byrådsmedlem Svend Nielsen, Hobro, siger: - De nuværende borgmestre har ladet sig lokke af de siddende kommunaldirektører til kun internt at opslå den mest magtfulde stilling i den nye kommune. Det ligner kammerateri og selvbeskyttelse, siger Svend Nielsen (UP). Uenigheden drejer sig om, hvor vidt topposterne skal besættes ved internt eller eksternt opslag. Flertallet blandt politikerne i fjordkommunen ønsker at finde ledelsen med fire direktører gennem et internt opslag, hvor kun en meget snæver kreds har mulighed for at søge. - De fire nuværende kommunaldirektører er ikke sikre på job, men det er klart, at de har yderst gode chancer, siger Hadsunds borgmester Karl Christensen (S). Hobros borgmester Jørgen Pontoppidan (V) går lidt videre: - Vi må være ærlige at sige, at det ligger i kortene, at hver af de fire kommuner stiller med en direktør i den nye direktion. Hulens masse penge Mariagerfjord-politikerne vil vælge de siddende chefkræfter, fordi de har forberedt fusionen og kender kommunerne. - Desuden koster sammenlægningen en hulens masse penge. Hvis vi ansætter direktører udefra, skal vi stadig betale løn til de gamle, fordi de er tjenestemænd. Vores model viser respekt for skatteborgernes penge, siger Karl Christensen, Hadsund. Sagen var så godt som på plads, da der rejste sig en kritik fra dele af Hobro Byråd. Derfor udsættes beslutningen både reelt og formelt til det sammenlægningsudvalg, som vælges ved valget 15. november, træder sammen. De nye sammenlægningsudvalg, der senere bliver til byråd, har det afgørende ord. Alligevel har flere kommuner reelt udpeget kommunaldirektører i vished om, at beslutninger truffet af de nuværende byråd næppe ændres af udvalget efter 15. november. Det gælder f.eks. i Vesthimmerlands Kommune. Her har de fusionerende kommuner udpeget en direktion på tre. Alle medlemmer kommer fra kommunernes nuværende direktioner. Det samme er tilfældet i den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune. Her er er byrådene enige om, at Brønderslevs kommunaldirektør skal være øverst administrative chef i den nye kommune. Fejltagelse Lektor Peter Kragh Jespersen fra Aalborg Universitet er forsker med speciale i offentlig organisation og ledelse. Han mener generelt, at de nye storkommuner bør afsøge hele chefmarkedet og kalder det en fejltagelse, hvis nye kommuner søger direktørstillinger besat ved internt opslag. - Der er ingen fornuft i eller saglig begrundelse for kun at slå stillingerne op internt. Man bør søge ved eksternt opslag og benhårdt gå efter at ansætte de personer, som har de bedste kvalifikationer. Man skal ikke tage hensyn til, hvem man i dag har ansat som kommunaldirektører, siger Peter Kragh Jespersen. Lektoren fra Aalborg Universitet betegner det som "misforstået personalepleje" på forhånd at tilgodese nogle måske udmærkede kommunaldirektører. - Selvfølgelig har kommunerne visse forpligtigelser, blandt andet fordi ledere kan være tjenestemandsansatte. Men det er småpenge at skulle betale ventepenge i tre år til en kommunaldirektør i forhold til, hvad det kan koste kommunen, hvis den får ansat den forkerte på en chefpost, siger Peter Kragh Jespersen Han vurderer, at kommunerne har gode muligheder for at få mange kvalificerede ansøgere ved et eksternt opslag. Både i de dødsdømte amter og i ministerierne sidder mange chefer, som finder det attraktivt at søge topstillinger i de nye storkommuner. - Det undrer mig meget, at kommunerne tilsyneladende ikke udnytter dette chefpotentiale, siger lektor Peter Kragh Jespersen. Ikke alle byråd har taget stilling til, hvordan chefposterne skal beklædes. I Rebild og den ny Hjørring Kommune vil man søge med eksterne opslag.