Cheflæge: Samarbejde er det helt rigtige

Konkurrence mellem Århus og Aalborg ville være destruktiv

AALBORG:På Aalborg Sygehus åndede man lettet op, da snakken om at uddanne læger på byens universitet drejede sig væk fra et komplet studium og over til samarbejde med kollegerne i Århus om en række teknologiske kompetancer. - Det tror vi til gengæld er det helt rigtige. En knivskarp konkurrence mellem universiteterne vil være destruktiv, mens et samarbejde med respekt for hinandens spidskompetencer kan være udbytterigt, siger cheflæge Tove Nilsson fra Aalborg Sygehus. - Jeg er overbevist om, at AAU kan bidrage til et lægestudium med sine kompetencer inden for sundhedsteknologi, informatik, it, nanoteknologi og utvivlsomt en række andre områder, som jeg slet ikke kender til. - Men det skal netop være i samarbejde og ikke i konkurrence. Spørgsmålet er simpelthen, om en fjerde lægeskole i Danmark overhovedet vil kunne overleve. Ved at gå i konkurrence med Århus kunne man faktisk risikere at få to små og meget følsomme lægeskoler, hvilket ville være skidt for begge regioner, siger Tove Nilsson. Hun fastslår imidlertid, at der ikke er hold i argumenterne om at gå ind i lægeuddannelsen for lettere at få besat lægestillinger i Nordjylland: - Mens man i midten af 1990erne overvejede at nedlægge lægeskolen i Odense, fordi landets samlede indtag af lægestuderende var meget lavt, blev der skruet så meget op for indtaget sidst i 90erne, at vi nu er i fuld gang med at uddanne læger til arbejdsløshed. - Her i dette lille land kan man åbenbart ikke finde ud af at køre med et jævnt indtag, der passer med behovet. Derfor vil den nuværende overproduktion helt sikkert resultere i senere nedskæringer, så det ville også være uheldigt, hvis man på det tidspunkt havde oprettet en lægeskole i Aalborg, påpeger Tove Nilsson. Hun tilføjer, at problemet med at få antallet af uddannelsespladser til at passe med behovet for læger, hænger sammen med de meget lange uddannelsesforløb: - I bedste fald varer det syv år, inden en lægestuderende står med sin embedseksamen, og derefter går der yderligere syv år, inden vedkommende er speciallæge. Og det er dem, vi i øjeblikket mangler i Aalborg. Det er der som nævnt taget højde for i uddannelserne for flere år siden, så det er ikke en situation, der varer ved. Tværtimod vil der i løbet af en årrække være for mange speciallæger, siger Tove Nilsson. Derfor handler et AAU-samarbejde omkring lægeuddannelse altså ikke, efter Tove Nilssons mening, om den nordjyske lægemangel, men derimod om den bedst mulige udnyttelse af universitetets kompetencer. Og desuden om, at samarbejde i det hele taget er af det gode: - Vi er således utroligt glade for vores samarbejde med Århus Universitet og Århus Universitetshospital, som vi jo er blevet en del af. Det betyder meget på sygehuset med hensyn både til engagement, bevidst satsning på udvikling og forskning samt patientbehandling. - Det vil vi meget gerne bevare, og dette fællesskab kunne også være i fare, hvis AAU begyndte at konkurrere med Århus om lægeuddannelsen, så det en lettelse, at de to rektorer nu vil mødes og tage en snak om at samarbejde, siger Tove Nilsson.