Aalborg

Chikane?

Mon det kan tænkes, at NORDJYSKE’s landbrugsafdeling snart orienterer om den sidste nye form for chikane af landmændene:

Det hektarstøttebeløb, som skulle komme til udbetaling først i december for en del landmænds (Aalborg kommune udtaget til ekstra nidkær kontrol) vedkommende, er ikke dukket op endnu. Sandsynligvis først et godt stykke ind i det nye år kommer pengene. Årsag: Direktoratet for FødevareErhverv er via Bruxelles blevet pålagt at udføre en større procentdel stikprøver på, om de opgivne arealstørrelser er korrekte. Dette arbejde udføres fysisk af Plantedirektoratet. Nu skulle man så naivt tro, at når sidste frist for indsendelse af eventuelle rettelser til den allerede indsendte markplan var udløbet omkring 1.6., gik man straks i gang med arbejdet; men det synes ikke at være tilfældet. Tværtimod! FødevareErhverv bekendtgjorde allerede midt i november, at nu var man klar til at udbetale 85 pct. af landsstøttebeløbet pr. 2.12. Til alle fejlfrie ansøgninger. Da jeg gennem sommeren ikke havde hørt om evt. tvivlsspørgsmål i ansøgningen, kikkede jeg selvfølgelig fra denne dato flere gange dagligt ind forbi bankkontoen for at se efter beløbets indgang; men forgæves! DFFE havde først fået tilbagemelding 3. (tredje) december om den kontrol, som mit areal var udtaget til, hvorefter beløbet måtte stå og simre indtil næste udbetalingskørsel 18.12. Hvad i al verden har Plantedirektoratet brugt det halve år til, og hvorfor har det ikke ladet opmålingsresultatet for mig og andre gå videre straks efter, man har haft facit? Er det bevidst chikane? Sidder der personer i systemet, som herved har tiltaget sig en enestående mulighed for at få skovlen under vores erhverv, som ganske udmærket ved, at systemet har frist helt hen i juni 09 med at foretage udbetalingen, og fryder sig over det? I Tyskland har man allerede afsluttet 2008-udbetalingen. Det mest groteske er, at nu vil man ansætte yderligere 35 kontrollører for at få gled i sagsgangen. Det virker som at vride kniven rundt i såret på de, der stadig venter på pengene. Hvorfor er det ikke sket for længst? Der er jammer nok, når pensionister og andre får lønnen forsinket bare én dag. Så er politikerne klar med undskyldninger og rentekompensation. P.S. Støttebeløbet pr. ha markjord er ca. 2200 kr. Simpel gangeregning. Flere misundelsesben er der såmænd ikke i det.