Lokalpolitik

Chikaner kan genere for meget

Teknisk udvalg tør endnu ikke love at undgå bump i Terndrup

TERNDRUP:Noget stort skal der gøres for at sikre skolevejen og børnenes færdsel i fritiden bedre i Terndrup. Det er teknisk udvalg helt enige med de lokale borgere om, hvoraf 443 i slutningen af 2002 skrev under på en gruppe mødres bekymrede opråb til byrådspolitikerne. Underskriftindsamlerne er siden blevet inddraget i kommunens forsøg på at løse trafiksikkerhedsproblemet, og teknisk udvalg er parat til at anbefale en samlet bevilling på omkring en halv million kr. Spørgsmålet er nu snarere, om de kan forsvare den løsning med chikaner, som arbejdsgruppen af borgere hidtil har insisteret på for at undgå de forhadte bump. Og så afhænger en løsning allerede i 2004 af, om teknisk udvalg i disse uger kan overtale resten af byrådsmedlemmerne til at afsætte cirka en kvart million ekstra til trafiksikring på næste års budget. Det rådgivende firma Carl Bro har udarbejdet to skitseforslag til trafiksanering af Aalborgvej i Terndrup. I det ene opereres der med fire hæveflader: Ved Skovvej lige ved skolen, ved Skørpingvej, Mølledamsvej og Bælumvej. I det andet forslag har Carl Bro taget udgangspunkt i borgernes forslag om chikaner, der indsnævrer kørebanen til ét spor og dermed automatisk sænker hastigheden. Chikanerne foreslås udført som heller i par pr. 100 meter, og det bliver til seks af slagsen på den samme strækning af Aalborgvej fra bymidten op til skolen. - De to forslag har stort set samme pris. Men vi er bange for, at det kan knibe ganske alvorligt at sikre flow i trafikken med det store antal chikaner, siger Henrik Christensen (S), formand for teknisk udvalg, som nu har bedt Carl Bro vurdere netop det aspekt af chikane-løsningen. - Hvis trafikken gennem byen ikke kan afvikles ordentligt, kan der opstå farlige situationer, som også kan give problemer for de bløde trafikanter, anfører udvalgsformanden. Carl Bro er blevet bedt om at arbejde hurtigt, så firmaets vurdering kan forelægges for arbejdsgruppen i et snarligt møde med Henrik Christensen og udvalgsmedlem Lau Bøgeholt-Laursen (V). - Vi har altså endnu ikke lagt os fast på, hvilken løsning vi vil pege på. Vi vil gerne give arbejdsgruppen alle chancer, men der skal nok komme nogle meget gode argumenter fra Carl Bro, hvis vi skal gå med til det store antal chikaner, mener Henrik Christensen, som dog også understreger, at der er bred politisk opbakning til at trafiksikre i Terndrup nu: - I udvalget er vi enige om at prioritere det forslag, der gør noget ved trafikproblemerne ved skolen, og det skulle gerne kunne gøres færdigt i ét hug i 2004. Derfor skal projektet være på plads, inden budgettet vedtages.