Aabybro

Chikanerne er nu på vej

Kompromis som løsning på Thomasmindevej

AABYBRO:I går gik Aabybro Kommune i gang med at anlægge chikaner på Thomasmindevej som afløsning for de omstridte bomme, der midlertidigt skulle øge trafiksikkerheden i området. Det er planen, at arbejdet med chikanerne skal være færdigt i dag, og at bommene derfor samtidig bliver fjernet, oplyser Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Mandag besluttede udvalget, at chikanerne skal afløse bommene. Det sker for både at tilgodese den gruppe beboere og forældrebestyrelsen for Børnehaven Thomasmindeparken, som vil have forbedret trafiksikkerheden i området, og for at imødekomme den gruppe beboere, som er imod en spærring af Thomasmindevej med bomme. - Det betyder, at der kun kan passere personbiler ved chikanerne, og bilerne kan ikke køre lige igennem. Vi får derfor den sikring, der skal til for at få hastigheden ned, når trafikken passerer børnehaven, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. De midlertidige chikaner vil koste mellem 10.000 og 15.000 kroner at anlægge, mens gadelyset på chikanerne vil koste 10.000 kroner. - Men det kan også bruges igen, når vi får sat det permanente projekt i gang, siger Jørn Krogsgaard. Kompromis som løsning @Brød.9.u-indryk Baggrunden for bommene og striden om spærringen af Thomasmindevej er, at Aabybro Kommune ikke har haft råd til at gennemføre det oprindelige projekt, der skulle gøre byggemodningen i det nye område helt færdig. Det omfatter en udvidelse af Thomasmindevej i bredden, fortov og gadelys til en samlet pris af cirka fem millioner kroner. Det fik forældre til børn i børnehaven og en række beboere i området til at anke over den manglende trafiksikkerhed for de mange bløde trafikanter i området. Derfor satte kommunen et midlertidigt projekt i gang med fortov, lidt gadelys og så bommene, som spærrede for gennemkørsel på Thomasmindevej ved stikvejen til kvarterene på Tranebærvej og Enebærvej. Det fik imidlertid en anden gruppe beboere i området til at protestere - blandt andet, fordi kommunen ikke havde orienteret politiet om lukningen, og det kunne betyde, at udrykningskøretøjer på grund af bommene havde svært ved at finde rundt i området. Derfor er det endt med, at teknisk udvalg har besluttet at sætte en kompromis-løsning med chikaner i værk. Denne gang er tilladelserne i orden, og chikanerne er godkendt af poltiet, oplyser Jørn Krogsgaard. Han mener, at en permanent løsning for området bør have en høj prioritet. - Vi håber fortsat, at det oprindelige projekt for området ved Thomasmindevej kommer på kommunens budget i 2004. siger han. - Det vil betyde, at vi kan få gjort området mellem den gamle bydel og de nye udstykninger færdigt. Det skylder vi borgerne, siger Jørn Krogsgaard.