Biblioteker

Chips i bøgerne i Hanstholm

Hanstholm Bibliotek lukker, mens biblioteket forberedes til selvbetjening HANSTHOLM: Biblioteket i Hanstholm holder lukket i de kommende to uger, mens omkring 20.000 bøger og andre biblioteksmaterialer bliver forsynet med chips. Det sker som forberedelse til, at Hanstholm Bibliotek også i praksis kan blive en integreret del af folkebiblioteket i den nye Thisted Kommune. De tre gamle kommuner - Hanstholm, Sydthy og Thisted - har kørt med forskellige elektroniske bibliotekssystemer. Det bliver Thisted Kommunes system, Integra, der skal bruges i hele den nye kommune, fortæller stadsbibliotekar Christian Strangholt. Med chips i alle biblioteksmaterialer vil Hanstholm Bibliotek være klar til selvbetjening på linje med Thisted, hvor der i snart et par år har været mulighed for at låne og aflevere sine bøger, uden at ulejlige personalet på biblioteket. Christian Strangholt regner med, at selvudlåns-systemet kan indføres i både Hanstholm og Hurup i begyndelsen af det nye år. Først skal man dog igennem samme øvelse i Hurup med at klistre en chip på alle bøger, cd¿er og andet biblioteksmateriale, ligesom materialerne skal registreres i det nye system. Desuden skal byrådet give grønt lys til, at biblioteket kan bruge omkring en million kroner til selvbetjeningsautomater. Systemet indføres kun i Hanstholm og Hurup. De mindre filialers skæbne i Sydthy og Hanstholm er endnu ikke afklaret, efter at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev åbnet en kattelem for, at en planlagt besparelse kan findes andre steder end ved lukning af filialer. I alle tilfældet er udlånet på de små filialer dog for lavt til, at det kan betale sig at indføre selvbetjening, understreger Christian Strangholt. Også borgerne i Sydthy må forberede sig på at skulle undvære deres lokale bibliotek, mens bøgerne bliver forsynet med chips. Det bliver i begyndelsen af det nye år, men der er endnu ikke taget stilling til, hvornår og hvor længe, der skal holdes lukket i Hurup. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk