Chok i Hørby over spareplan

Frygter ældrecenter kommer til at fremstå som et spøgelseshus

HØRBY:En truende fjernelse af døgnbemandingen på Hørby Ældrecenter har bragt Hørby i chok. Kommunale besparelsesplaner har ført til, at man i landsbyen frygter, at et velfungerende ældrecenter kommer til at stå som et "spøgelseshus". Formanden for Hørby og Omegns Borgerforening, Niels Chr. Oien er oprørt. - Vi står totalt uforstående overfor, at man vil foretage nedskæringer på et fuldt belagt plejehjem. Og det ikke mindst set i lyset af, at kommunen for få år siden forbedrede og moderniserede plejehjemmet for et stort millionbeløb Nyt eksempel - For os virker besparelsesplanerne med en mulig fjernelse af døgnbemandingen på Hørby Ældrecenter for at bruge pengene til nattevagt på nybyggerierne i Sæby og Østervrå som et nyt eksempel på, at de små bysamfund skal beskæres kraftigt, og det meste i stedet samles i de større bysamfund. Eller også er vi ofre for dårlig planlægning fra politisk side, tilføjer borgerforeningsformanden. - Drejer det sig om et forsøg på at få budgettet til at hænge sammen, havde det efter min opfattelse været på sin plads at orientere om det, inden der var indgået forlig om 2003-budgettet. Men forslaget er kommet med så kort varsel, at det ikke har været muligt at få en offentlig debat om det. - Det er en både aldeles uacceptabel og meget udemokratisk måde at behandle et landsbysamfund på, så vi håber meget, at forslaget om at fjerne døgnbemandingen bliver fejet langt ind under gulvtæppet på det næste byrådsmøde, tilføjer Niels Chr. Oien, der samtidig drager paralleller til sagen om udflytningen af den kommunale materielgård i Sæby. Den kunne efter hans opfattelse været lavet meget billigere i Hørby end den meget dyrere Sæby-løsning, der blev foretrukket. Vil næsten stå tomt Efter hvad NORDJYSKE erfarer er også personalet på Hørby Ældrecenter chokeret over det overraskende forslag. Det frygtes, at ældrecentret kommer til at stå som spøgelseshus, idet overvejelserne i forbindelse med forslaget går i retning af, at kun personer, som kan klare sig med almen hjemmepleje, skal kunne bo på hjemmet. Bliver det tilfældet ventes det, at de ældre vil blive boende i deres egen bolig, så ældrecentret næsten vil stå tomt. Det har tidligere været situationen, nemlig i årene 1990-95. Da var der i en lang periode kun en enkelt beboer på hjemmet, inden det blev vedtaget at indføre døgnbemanding. Det førte hurtigt til, at Hørby Ældrecenter igen blev beboet. Det er i øjeblikket fuldt optaget - og ifølge beboernes udsagn "en æggeblomme i ældreplejen, et særdeles velfungerende ældrecenter". Ikke mindst derfor står man i Hørby helt uforstående over for besparelsesplanerne.