Chris-Ole til golfklubben

Restauratør Ole Christensen er godt kendt med restaurationsbranchen

BRØNDERSLEV:Det er en kendt mand, der overtager det daglige ansvar for restauranten i Brønderslev Golfklubs nye klubhus. Ole Christensen er manden, der skal drive stedet, og han er allerede i sving. - Ole er kendt af de fleste, selvom det måske er de færreste, der kender hans rigtige navn. Til gengæld ved alle, hvem ”Chris” eller ”Chris-Ole” er. Og der er ham, det er lykkedes golfklubben at lande som housekeeper, siger en glad formand, Jens Pontoppidan. - Siden indvielsen har det nye klubhus fået en forrygende start, og ansættelsen af Ole som housekeeper skal derfor ses i naturlig forlængelse af det kvalitetsløft, som klubben har fået med det nye klubhus. - Som mange ved, er Ole Christensen manden, der kan ”få ting til at ske” i forbindelse med servicering og servering. Han har et særligt talent for at se det, andre ikke kan se, og for at gøre lige netop den lille ting, som gør hele forskellen på det ordinære og det ekstraordinære. - Ole Christensen har som mange bekendt en berømmet fortid i restaurationsbranchen, hvor netop hans krav til kvalitet og ordentlighed var meget anerkendte, og når disse evner kombineres med et venligt og lattermildt sind, så har man den perfekte housekeeper, udtaler Jens Pontoppidan. Housekeeperens overordnede opgave er at sørge for, at klubhuset og klubbens køkken fungerer tilfredsstillende og efter sin hensigt i forhold til medlemmer og gæster med et godt serverings- og serviceniveau, og med et miljø i klubhuset, der giver medlemmer og gæster en god og behagelig oplevelse, der giver dem lyst til dels at blive og dels til at komme igen. - Housekeeperens arbejdsopgaver omfatter derfor et tæt samarbejde med køkkenpersonalet om udvalget ligesom housekeeperen i samarbejde med køkkenchefen skal disponere køkkenets indkøb, fortæller Jens Pontoppidan. Housekeeperen har også ansvaret for, at den daglige rengøring af klubhuset er tilfredsstillende og har ansvaret for, at der er den nødvendige og ønskelige orden og ryddelighed i klubhuset og på terrassen og han er bemyndiget til at give passende og nødvendige anvisninger til medlemmer og gæster . - Videre skal housekeeperen tage sig af styringen af de tekniske installationer i klubhuset, og foretage mindre reparationer. Endelig har han ansvaret for golfbilerne. Ole Christensen spiller golf i forvejen og kender derfor klubben. - Bestyrelsen er helt sikker på, at klubben har gjort noget af et kup og, at den nye housekeeper-funktion bliver til glæde for alle medlemmer og gæster. -Det er mit drømmejob, jeg her har fået, siger Ole Christensen, der senest har været tilknyttet De Fire Årstider i Nørregade.