USA

Christian Den Fjerdes Laug på charmetur

AALBORG:Oldermand Peter Tage fra Christian Den Fjerdes Laugs er sammen med 10 stolsbrødre og ni ledsagere i fuld gang med at pakke kuffert, for på onsdag rejser de alle til USA for at gøre et fremstød for lauget, 4. juli- festlighederne i Aalborg og Rebild og Aalborg. Og laugsbrødrene har ikke ikke kun pakket tandbørste og den dansk/engelske parlør, for mens de er i USA skal de røde kapper også over skuldrene, når lauget optager nye medlemmer i Aalborgs venskabsby Racine, hvor der er et officielt program, og i Chicago samt en optagelse for den danske koloni i Kansas City. Optagelsen i Chicago sker i forbindelse med Rebild Selskabets årsmøde, specielt med henblik på at give de yngre efterkommere af danske udvandrere kendskab til Aalborg og Lauget samt til 4. juli-festlighederne, som Lauget i mange år har været en vigtig del af med optagelse af hovedtalerne, andre prominente personer og gæster fra USA. Alle optagelser i USA sker selvfølgelig efter de samme ritualer som i de hvælvede kældre under Jens Bangs Stenhus i Aalborg. I Chicago har planteskole ejer Peter Ørum og hans hustru Irma, der er kendte som mæcener for Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, inviteret Laugsstyrelsen til reception og middag. Der bliver også tid til udflugt til andre danske steder i Chicago. Til sidst besøges Washington D.C. Lauget er tilbage i Aalborg onsdag 4. maj, og skulle gerne være klar til en optagelse i Duus' Vinkælder 6. maj.