Christiania

Christiania - byens åndehul

Christiania, bydel i København, strækker sig over 34 hektar. Området på Christianshavn rummede tidligere Bådsmandsstræde Kaserne. Området er beboet af knap 1.000 indbyggere, men bliver hvert år besøgt af over en million mennesker. Det gør Christiania til en af de allerstørste turistattraktioner i København. Kasernen blev rømmet i 1970-71, og i september 1971 blev kasernens plankeværk revet ned af christianshavnere fra det tætbebyggede Aladdin-kvarter, som dermed skaffede sig adgang til et stort rekreativt område. Kort efter flyttede en gruppe unge ind og besatte området, og siden har den tidligere kaserne dannet ramme for eksperimenter med boligformer, organisation og arkitektur. Fristaden - som beboerne selv kalder området - er hovedsageligt beboet af unge og grupper af marginaliserede. Kilde: Den store danske Encyklopædi, bind 4.