Børnepasning

Christiania Fakta

- Der bor 888 voksne og 162 børn på Christiania - De voksne beboere betaler hver en et brugsleje beløb på mellem 1300 og 2000 kr. til Fælleskassen - uanset om deres bolig udgøres af en skurvogn eller et stort hus med udsigt til volden. Beløbet dækker bl.a. vand, el, og ejendomsskatter. Udover brugslejen kommer udgifter til varme og vedligeholdelse af bygningerne. - Christianitterne betaler gennem deres brugsleje også til de fælles institutioner som posthus, gartnergruppe, rottebekæmpelse, sundhedshus, vuggestue, børnehave, fritidshjem, informationskontor og renovation. - Christiania huser omkring 66 mindre virksomheder og foreninger. De registrerede virksomheder betaler almindelig skat og moms ligesom samfundets andre virksomheder. Virksomhederne bestemmer selv i samarbejde med Fælleskassen, hvor meget de vil betale i brugsleje. - En pusher på Christiania tjener ca. 300.000 om året "skattefrit". I alt vurderes det, at der omsættes for omkring 350 millioner årligt på hashhandlen. - Christianias selvforvaltning fungerer ud fra devisen "Størst mulig frihed og mest mulig magt til den enkelte". Rent praktisk fungerer forvaltningen gennem en masse møder. De vigtigste er: Fællesmødet: Den højeste myndighed, hvor alle fælles beslutninger bliver taget. Økonomimødet: her træffes beslutninger om Christianias Fælleskasse. Områdemødet: afholdes for hvert af Christianias 15 områder, hvor der tages beslutninger om alt, der berører lokalområdet, og hvem der skal have lov at bo der. - Christiania er Danmarks 2. største turistattraktion næst efter Tivoli. Årligt besøges fristaden af mellem en halv og en hel million gæster. - Byggeri på Christiania skal overholde lokalplanen fra 1991.