Cimbers testfly kom uskadt gennem askeskyen

Den ATR-72, der var i luften i tirsdags i en såkaldt Zone 2 askesky, viste ingen tegn på at have taget skade.

Efter testflyvningen har Cimber Airs egne teknikere gennemgået flyet, og de har ikke fundet nogen tegn på unormal slitage på grund af asken. Foto: Scanpix

Efter testflyvningen har Cimber Airs egne teknikere gennemgået flyet, og de har ikke fundet nogen tegn på unormal slitage på grund af asken. Foto: Scanpix

Cimber Airs egne teknikere fandt ingen tegn på, at den ATR 72, der i tirsdags fløj fra Karup til Billund og var i luften i omkring to timer, har fået skader af askeskyen. Det skriver ing.dk Det var en såkaldt Zone 2 askesky, som Cimber foretog en testflyning i. Efterfølgende har Naviair og Statens Luftfartsvæsen nu har åbnet op for, at flyvning i så lav askekoncentration kan tillades, hvis ellers flyets fartøjschef mener, at det er forsvarligt. "Intet er fundet og flyet er tilbage i rutetrafik," er den afsluttende bemærkning i rapporten om flyets tilstand, som Cimber har udarbejdet. Endvidere hedder det i rapporten, at besætningen undervejs på flyvningen intet unormalt observerede, og at det heller ikke er lykkedes mekanikerne efterfølgende at finde spor af vulkansk støv i motorerne eller eksempler på ødelæggelser som følge af møde med askepartikler. Samtidig skriver ing.dk, at et norsk firma snart er klar med en fjernstyret drone, der kan bruges til at indsamle data om askeskyer fra vulkanudbrud.

  • nks>Læs mere om dronen her.