Dyr

Cirkler var hegn for husdyr

Usædvanligt stort entreprenørarbejde af broncealdermennesker

STØVRING:Det var formentlig dyrefolde, de to mørke cirkler i jorden, som blev fundet ved byggemodningen af Højdedraget og undersøgt nøjere af Historisk Museum i Aalborg. Sådanne cirkler fra broncealderen er ikke hidtil kendt andre steder fra, oplyser museumsinspektør Jens Nielsen. Videnskabeligt er dog stadig meget usikkert, hvad de to cirkler egentlig er. Det usædvanlige er først og fremmest, at der har ligget et hus under cirklerne, som var udført af lyng og derfor måske har været en slags folde til kvæg og får. Jens Nielsen konstaterer, at der af broncealdermennesker, det vil sige i perioden fra 1800 til 500 år før vor tidsregning, er foretaget et ret stort arbejde med at planere området til cirklerne og det har forfædrene ikke gjort for ingenting. Pollenanalyse viser, at der er anvendt lyng til voldene, eller måske rettere væggene i de to cirkler. En nærmere datering skal foretages af en ekspert i keramik fra fortiden. - Desværre er keramik fra boncealderen af dårlig kvalitet og derfor svært at datere. Det er kun få eksperter, der kan det, fortsætter Jens Nielsen. Et scenarie over, hvad der skete på Højdedraget for tre-fire tusinde år siden er, at husdyr her er blevet drevet op fra det lavere land. Folk boede på Højdedraget, men har flyttet rundt. Man kan derfor ikke fastslå, at det er grundlæggelsen af landsbyen og senere byen Støvring, historiekere og arkæologer har fat i, men fundet passer ind i et mønster med andre fund. - Det ligner noget i Thy, hvor man kan tænke sig broncealderens folk har gennet dyr sammen, og ved Lindeborg Å, hvor man har fund af høj kvalitet og der er flere gravhøje i området. Mod nord har der gået en arm med hul i, som man kan tænke sig dyr er blev ledt gennem. Der er ikke fundet rester af dyr, da organiske rester ikke bevares naturligt i området. Fundet på Højdedraget kan imidlertid måske sige noget om dagliglivet. Der er nemlig aldrig fundet oldtidsbebyggelser. I dag er området med de to cirkler bebygget. De er helt molestreret og der er således ikke mere at komme efter. Historisk Museum ser dog frem til en ny etape af byggeriet på Højdedraget og hvad ny undersøgelser kan afdække af fund fra fortiden. De to cikler var cirka 22 og 15 meter i diameter.