Claus Hjort: Nu kan det igen betale sig at arbejde

København, mandag /ritzau/ Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) tror på, at regeringens jobplan er tilstrækkelig medicin til at få de svage ledige ud på arbejdsmarkedet. - Jobplanen gør, at det bliver enkelt, nemt og ubureaukratisk at ansætte en svag ledig, og derfor vil arbejdsgiverne være parate til at ansætte de svage ledige i højere grad end i dag, sagde ministeren, da han fremlagde jobplanen ved et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet mandag. Det netop indgåede forlig skal sikre, at der frem til 2010 skal omkring 87.000 ekstra par hænder ud på arbejdsmarkedet sammenlignet med antallet af beskæftigede i 2000. Beskæftigelsesministeren lægger da også vægt på, at den nye plan både gør hele systemet omkring den ledige mindre bureaukratisk, og at der bliver åbnet for, at de tunge ledige igen har udsigt til at komme i arbejde. - De huller eller lommer, der gør, at det absolut ikke kan betale sig for nogen at gå ud og tage et arbejde, er blevet fjernet. Samtidig har vi sikret, at de svage ledige har en økonomisk ydelse med sig, når de kommer ud på virksomheden. For vi skal jo ikke narre hinanden med at sige, at det er nemt at få svage ledige i arbejde igen, siger Claus Hjort Frederiksen. Samtidig understreger ministeren det gode i, at der er blevet lukket for den "aktiveringsfabrik", der - ifølge ministeren - tidligere har sendt ledige ud i meningsløs aktivering. - Vi har fået skrottet aktiveringsfabrikken og i stedet erstattet den med reelle tilbud - i videst muligt omfang mod konkrete job. Samtidig bliver kontakten til den enkelte ledige tættere, siger Claus Hjort Frederiksen. Et andet element, som ministeren betegner som positivt, er, at der nu er taget det første skridt til et enstrenget arbejdsmarkedssystem. - Det første skridt mod et enstrenget system er taget, idet vi med forliget har fået ens regler for kontanthjælps- og dagpengemodtagere på en række områder, siger ministeren. Claus Hjort Frederiksen nævner selv, at der fremover laves ens regler for visitation af den ledige - det vil sige det, der sker, når en lønmodtager bliver ledig. Blandt andet skal det kortlægges, hvilke job den ledige kan bestride. Også i forhold til eksempelvis rådighed og aktive tilbud vil der fremover være ens regler for de to grupper. Forligspartierne er enige om, at den samlede aftale om en arbejdsmarkedsreform udmøntes ved lovgivning, der fremsættes til februar i det nye år med ikrafttræden 1. juli 2003./ritzau/Side 3