CO2 - fup eller fakta?

Når en ting bliver postuleret tilstrækkeligt mange gange, bliver den som bekendt ofte til en kendsgerning. I dag påstås det, uden omsvøb, at årsagen til klodens stigende temperatur er en forøget drivhuseffekt, som hovesageligt er baseret på menneskeskabte drivhusgasser,

Naturvidenskab 17. januar 2007 21:57

især CO2. Debatten, som efter min mening er mere politisk end videnskabelig, får for tiden en massiv mediedækning på grund af den rekordmilde vinter, vi oplever i Nordeuropa og Mellemskandinavien. Vi er som tv-seere næsten dagligt vidner til diverse skræmmebilleder om fremtidige storme, oversvømmelser og forøget vandstand som følge af smeltning af grønlandsisen. Om disse naturfænomener skyldes klodens stigende temperatur, skal jeg ikke gøre mig klog på, men spørgsmålet om den stigende temperatur er menneskeskabt og skyldes ”CO2- forurening”, er ikke mere til diskussion. Sådan er det bare! Det er dog et postulat, som efter min vurdering skal tages med et meget stort gran salt. Jeg er hverken videnskabsmand eller politiker og har derfor intet at sætte på spil ved at være politisk ukorrekt. Betragt en gang følgende kendsgerninger: 1. Den rekordmilde vinter skyldes, at der i over tre måneder har blæst en sydvestenvind fra Azorerne op mod den nordeuropæiske region. En overtemperatur på tre-fire grader i forhold til det normale har intet med drivhuseffekt at gøre, men er et udslag af naturens luner og omskiftelighed på samme måde, som da vi var på nippet til at få en isvinter så sent som for bare et år siden, da statsisbryderne var klar til at gå i aktion. 2. Det er korrekt, at andelen af CO2 i atmosfærisk luft er fordoblet de sidste hundrede år, og en del af stigningen er utvivlsomt menneskeskabt. Men jeg har endnu ikke hørt nogen kompetent person sætte tal på, hvor stor en mængde CO2, der i dag er i atmosfærisk luft, og spørger man menigmand, ligger svarene typisk i området 5 til 30%. Det korrekte svar er knap 0,04%,, altså en så uendelig lille mængde, at der skal en god fantasi til at forestille sig, at den skulle kunne påvirke vort klima i væsentlig grad. 3. Der foreligger intet videnslabeligt bevis på, at CO2 har en varmeisolerende effekt af nogen særlig betydning. CO2-teorien er til dels baseret på nogle modelberegninger, som ikke er noget endegyldigt bevis. Den absolut største drivhuseffekt skabes af skyer. 4. Da vikingerne kom til Grønland for 1000 år siden, var kloden varmere, end den er i dag. Hvordan forklarer man det? Da Hans Egede kom derop godt 300 år senere, var temperaturen faldet dramatisk, og alle nordboerne var døde af sult og kulde. Der har altid været istider og mellemistider langt tilbage i jordens historie, hvilket kun kan forklares med forskellig solaktivitet og dermed forskellig solindstråling på jorden. Dette faktum har vi som mennesker måttet acceptere, lige som vi må acceptere, at der stadig forekommer jordskælv, tsunamier og vulkanudbrud, som vi intet kan stille op over for, og som har en altødelægende effekt i beboede områder. Langt større end storme og oversvømmelser. Problemet med klodens opvarmning er, at det i dag ikke kan bevises, at den ikke har noget med menneskelig aktivitet (læs: CO2-forurening) at gøre, og dette har givet politikerne et godt våben i hænde. Dette gælder både skatte- og energipolitikken, for hvem vil ikke være en god samfundsborger og bakke op om miljøet, uanset hvad det koster. De milliarder, politikerne i bestræbelserne på at score stemmer vil bruge på at nedbringe den CO2, som er resultatet af forbrænding af fossile brændsler, kan med fordel anvendes langt bedre på andre områder. Jeg er en varm fortaler for at forske i alternative og vedvarende energikilder, fordi jordens fossile brændsler (kul, olie og naturgas) ikke varer evigt. Og kan vi samtidig gøre os mere uafhængige af OPEC og skabe nye arbejdspladser, er der ingen tvivl om, hvilken vej vi skal gå. Men det skal ske på et sobert grundlag. De dommedagsprofetier, vi i øjeblikket bliver bestormet med, hører ingen steder hjemme, og hvordan kan man tale om forurening af atmosfæren med et stof, som alle dyr og mennesker udånder, og som er en af atmosfærens naturlige bestanddele? Det er meget muligt, at en del af CO2-forøgelsen er menneskeskabt, men hvor stor indflydelse har den i virkeligheden på klimaet? Jeg savner saglighed i den nuværende og meget følelsesladede debat. Lad også de kompetente personer, som har en anden opfattelse end konsensus, komme til orde, så vi ikke smider penge ud til noget, jeg p.t. betragter som mere fup end fakta.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...