Coachingkultur-retur

Usikkert om man kan være sikker på, at der bliver fulgt op på de problemer, der dukker op ved coaching

Der kan være man­ge pro­ble­mer for­bun­det med coaching - det kan så­gar tan­ge­re hjer­ne­vask. Men hvad nu, hvis coa­chen kom­mer ude­fra? Foto: Workbook Stock/Pol­fo­to

Der kan være man­ge pro­ble­mer for­bun­det med coaching - det kan så­gar tan­ge­re hjer­ne­vask. Men hvad nu, hvis coa­chen kom­mer ude­fra? Foto: Workbook Stock/Pol­fo­to

Coaching har stille og roligt fået en større og større udbredelse på danske arbejdspladser i de senere år. Hvis man søger på ordet “coaching” på Google, får man ikke færre end 79.000.000 hits. Til sammenligning får man i skrivende stund “kun” 74.400.000 hits, hvis man søger på ordet “porno”. Coaching, ofte fulgt op af kurser og efteruddannelse, er i dag en helt almindelig måde at udvikle medarbejdernes ressourcer, så de passer til virksomhedens opgaver. Mange eksperter har dog påpeget paradokset i, at coaching skal udvikle de sider af medarbejderen, som han selv ønsker, samtidig med, at udviklingen skal gavne arbejdspladsen - som jo betaler gildet. Hvordan kan det hænge sammen? - Fordi et tilbud om coaching for medarbejderen er et tegn på, at virksomheden interesserer sig for ham. Selvfølgelig kan det lægge et forventningspres på medarbejderen om, at han udvikler sig til gavn for virksomheden og sig selv, men de fleste vil alligevel gerne have tilbuddet, fordi de i forvejen investerer sig selv i arbejdet. Realiserer måske ligefrem sig selv dér, forklarer Kirsten Marie Bovbjerg. Hun er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, og der beskæftiger hun sig med moderne arbejdsformer, herunder nye former for disciplinering af medarbejdere. Tæt på Den tilsyneladende symbiose mellem virksomhed og ansat betyder dog ikke, at den stadig mere udbredte brug af coaching ikke rejser en lang række problemstillinger, vurderer Kirsten Marie Bovbjerg. Tværtimod. - Formålet med personlig udvikling er at skabe den fleksible og forandringsparate medarbejder i hele organisationen. Virksomhederne vil sige, at de tilbyder coaching for at drage omsorg for medarbejderne og sikre sig, at de har et godt liv. Men der er ingen formelle regelsæt for, hvor langt man kan gå, eller hvilken uddannelse coachene skal have, siger Kirsten Marie Bovbjerg. Vurderingen af, at coaching stadig er et forholdsvis ureguleret område, hvor det let kan ende galt, står hun ikke alene med. Ole Fogh Kirkeby, Professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, mener, at coaching er en god måde at arbejde med værdier på, men afstanden til torturkammer eller skriftestol er meget lille. I et interview med bladet Erhvervsskolelæreren har han for nylig sagt, at meget coaching har en bagvedliggende dagsorden, der handler om at få medarbejderen til det, man gerne vil have ham til. - Det kan være på grænsen til hjernevask, siger han. Rent-a-coach Man hvad nu, hvis coachen befandt sig uden for virksomheden - ville det så løse de største problemer? Ideen er enkel: Virksomheden outsourcer pleje og udvikling af medarbejderne og lejer en coach, som i en aftalt periode vil have sit daglige virke på arbejdspladsen. Coachen er på denne måde uafhængig af virksomheden og rapporterer kun tilbage ved medarbejderens samtykke. Faktisk har coachen tavshedspligt, og medarbejderen kan derfor benytte coachen inden for alle livets områder. Også hvad angår de mere personlige emner, som kan have stor betydning for, hvordan medarbejderen udvikler sig i sit arbejde, men som ofte er lukket land for chefen, eller i hvert fald altid genstand for diskussion. Det er firmaet CoachPartners, som netop nu er på banen med sådan et tilbud til danske virksomheder. - Vi mener, at alle har ret til og fordel af at have en coach. Ikke kun cheferne, som vi har coachet i mange år. Men sådan, som coaching normalt foregår hos os, er prisen ret høj, fordi effekten er så høj. En coaching kan godt ligge fra 2.000-5.000 kr. i timen, og til den pris er det vanskeligt at tilbyde til alle medarbejdere. Derfor har vi sammensat en anden pakke, hvor vi er ude i virksomhederne længere tid og har flere igennem, og på grund af volumen kan vi så tilbyde hver time til en markant lavere pris, forklarer seniorpartner i CoachPartners Jørgen Svenstrup. Tillid Det var så salgstalen, men hvad er den primære forskel for medarbejderen ved en outsourcet ordning? - Den indlysende fordel er, at tilliden kan være fuldstændig intakt. Coachen er ikke ansat til at varetage virksomhedens interesser, men den ansattes interesser, siger Jørgen Svendstrup og uddyber: - Ude i virksomhederne er det typisk en person i HR-funktionen, som har fået en uddannelse til at coache. Og det er bedre end ingenting, men det kan være vanskeligt at opnå den tillid, som er helt afgørende for en god coaching-situation. For medarbejderen er det måske svært at være sikker på, at de ting, han siger, ikke går videre. Og det er også svært for personen i HR-funktionen, som får adgang til en masse vigtig information, ikke at fortælle det videre. Derfor er vores løsning bedre. Det bliver gjort klart over for virksomheden allerede, når de bestiller os, at de ikke får nogen information, hvis ikke medarbejderen udtrykkeligt tillader det, siger Jørgen Svendstrup. Et andet typisk scenarium er, at det er chefen selv, der coacher sine ansatte. - Men så sker coachingen ikke i et magtfrit rum. Den ansatte ved jo, at chefen altid kan fyre ham eller bestemme hans arbejdsopgaver. Det er også bedre i vores løsning, og de to ting tilsammen, tillid og et magtfrit rum, giver helt sikkert en bedre coaching, vurderer Jørgen Svendstrup. Kun individuelt Kirsten Marie Bovbjerg kan sagtens se fordele ved en ordning, hvor coachen ikke er chefen eller en kollega, men hun mener ikke, at det nødvendigvis løser alle problemer. - Hvis fokus er på, at du her kan få “behandlet” dine personlige problemer, så er svaret jo, at der er masser af andre tilbud, hvor man kan henvende sig med den slags, udenom firmaet. Men på nogle måder er formålet med såkaldt 360 graders coaching jo netop at overskride privatlivets grænser, fordi man mener, at det hele hænger sammen. Og hvis man nu synes, det er problematisk, så er det jo sådan set ligegyldigt, om det er outsourcet eller ej. Derimod er det rigtigt, at der foregår masser af coaching i virksomhederne, som baserer sig på, at man har været på et efteruddannelseskursus og så er man coach. Og det er problematisk. Men “professionel” og “certificeret” er jo også vide begreber, siger Kirsten Marie Bovbjerg, og understreger at hun ikke kender til firmaet CoachPartners, men udtaler sig generelt. Endelig mener Kirsten Marie Bovbjerg, at der er en tredje grundlæggende problemstilling, som kun kan blive større med en outsourcet ordning. Mange vil nemlig nok sige, at de fleste problemer på arbejdsmarkedet er strukturelle og organisatoriske, men i selve coaching-ideen ligger jo, at det er den enkelte og ikke organisationen, der skal udvikle sig. - Coaching har derfor en tendens til at behandle alle problemer individuelt. Det handler jo om dig og din udvikling. Typisk har coachen heller ikke ret meget med det organisatoriske niveau i en virksomhed at gøre. Eller sagt på en anden måde, det ligger i relationen, at det er dig, som medarbejder, der skal udvikles og laves om. Derfor kan det måske godt ende med, at coachen siger, at du skal finde dig en ny chef. Men det kan jo ikke ende med, at coachen siger: “Virksomheden må hellere finde dig en ny chef”. Det er ikke strukturen eller organisationen, der kan laves om. Det er kun dig, siger Kirsten Marie Bovbjerg. Hun mener, at hvis der er reelle problemer i organisationen kan et eksternt firma heller ikke tage hånd om det. Måske endda endnu mindre end, hvis det var internt i virksomheden. Den enkeltes ansvar - Det er en ideologisk diskussion, og jeg kender godt modstandernes argumenter, siger Jørgen Svenstrup. - Det er rigtigt, at coaching lægger ansvaret over på den enkelte person, og der tror vi også, det hører til. Vi har oplevet nogle årtier, hvor det mere har været andres, altså samfundets, ansvar, hvad der skete med dig. En af de fundamentale grunde til at coache er netop at give ansvaret tilbage til det enkelte menneske, siger Jørgen Svenstrup. Han oplever ofte at folk, når de bliver coachet for første gang, skyder skylden på alle andre end sig selv. - Folk finder dog hurtigt ud af, at de selv har meget større indflydelse på omgivelserne, end de tror. Jeg har faktisk indflydelse på, hvordan min chef er chef. Jeg kan for eksempel tale med ham, fortælle ham, hvad jeg gerne vil, forklarer Jørgen Svendstrup og fortsætter: - Det er ikke altid, at du som individ kan påvirke omgivelserne, men du kan selv beslutte, hvor meget situationen skal påvirke dig. Vil du være et offer for omgivelserne, eller vil du beslutte, at du ikke vil lade dem påvirke dig. Valget er dit.