EMNER

Coloplast fyrer i Thisted

100-150 medarbejdere på de danske fabrikker mister jobbet

THISTED:Ledelsen på Coloplast har indledt forhandlinger med de faglige organisationer om at reducere antallet af medarbejdere på de danske fabrikker med 100-150 personer. Fyringerne rammer altså de timelønnede medarbejdere, og dermed undgår fabrikken i Thisted heller ikke fyringerne i denne omgang, da der i Thisted er 350 ansatte. Baggrunden for fyringsrunden er, at Coloplast nu gennem en årrække har udflyttet produktion til primært Ungarn og Kina. Det medfører et gradvist mindre behov for medarbejdere i Danmark, men hidtil har denne strukturtilpasning kunnet klares gennem naturlig afgang. Men der er ikke længere den udskiftning i medarbejderstaben, som der tidligere har været, oplyser fabrikschef Susanne Fuglsang i Thisted, formentlig som følge af den generelle økonomiske afmatning. Susanne Fuglsang forklarer, at der nu er nedsat en forhandlingsgruppe, og derfor kan man først med udgangen af januar oplyse antallet af medarbejdere, der skal fyres på fabrikken i Thisted. Forhandlingsgruppen har 10 arbejdsdage til rådighed. Ifølge administrerende direktør Lars Rasmussen giver fyringsrunden ikke anledning til at ændre Coloplasts finansielle forventninger for indeværende finansår.