Color Line fik tab

Trods generel økonomisk usikkerhed mener rederiet sig rustet til vækst efter år med store omstillinger

Det norske rederi Color Line kom ud af 2008 med et underskud efter skat på 157 millioner kroner mod et overskud på 103 millioner kroner året før, inklusive tab på afviklet virksomhed. Det skyldes især urealiserede tab på valutalån og finansielle sikringsaftaler på tilsammen 383 millioner kroner. De foreløbige tal viser, at driftsindtægterne, inklusive salgsindtægter for gamle skibe, var ca. 3,9 milliarder kroner i 2008 mod 3,2 millioner kroner i 2007. Til udgifterne hører også engangsomkostninger ved lukning af Hirtshals-Oslo-ruten og indfasningen af de to nye færger, Superspeed 1 og 2. 2008 var et år med store ændringer i rederiet. De to nye færger, Superspeed 1 og 2 blev indsat på ruterne fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals, en ny terminal i Larvik indviet, ruten Oslo-Hirtshals blev nedlagt, og Vestlandslinjen Bergen- Stavanger-Hirtshals lukket. Antallet af skibe er reduceret fra ti til seks, antal linjer fra seks til fire og antal havne fra ti til syv. Trods generel økonomisk usikkerhed danner det et godt fundament for vækst, siger kommunikationsdirektør Helge Otto Mathisen.