Color Print får atter underskud

Virksomheden tabte 19 millioner kroner i det seneste regnskabsår og får styrket kapitalgrundlaget med 175 millioner kroner.

Underskuddet i virksomheden med hovedsæde i Vadum skyldes ifølge årsregnskabsmeddelelse et fald i omsætningen fra godt en milliard til 814 millioner kroner på grund af overkapacitet i trykbranchen. - Allerede da krisen satte ind, iværksatte vi en række besparelser og effektiviseringer, og det har haft en positiv effekt. Men den positive effekt har ikke kunnet opveje faldet i omsætningen og presset på indtjeningen, siger administrerende direktør Lars Østergaard. Selvom Color Print giver underskud, så er det seneste resultat bedre end i det forrige regnskabsår - 2008/09 - der endte med et underskud på 29 millioner kroner. Color Prints regnskabsperiode går fra første maj til 31. april. Kapitaltilførsel For at styrke Color Prints kapitalgrundlag har aktionærerne besluttet at tilføre selskabet ny aktiekapital for 25 millioner kroner og at omdanne et ansvarligt lån på 25 millioner kroner til egenkapital . Virksomhedens bankforbindelse hjælper også til og gør et lån på 150 millioner kroner til ansvarlig lånekapital. Dermed får Color Print samlet styrket sit kapitalgrundlag med 175 millioner kroner. Udtræder Colorprints grundlægger - Eigild B. Christensen - deltager ikke i kapitaltilførslen, oplyser han. Han har i stedet valgt at udtræde af ejerkredsen, hvor han indtil i går ejede 20 procent. Herefter er hans interesse i virksomheden et ansvaligt lån, som han tidligere har ydet virksomheden. Kapitalfond Den seneste udvikling betyder, at Color Print nu er 100 procent ejet af kapitalfonden Polaris med hovedsæde i København. Polaris kom ind som ejer i 2006, hvor fonden købte 76 procent af aktiekapitalen. Læs mere her.