Color Print fra Vadum har overtaget Franzen

Med virkning fra 1. januar har trykkerikoncernen Color Print i Vadum overtaget det nordjyske rotationstrykkeri Franzen.

Virksomhedsøkonomi 15. januar 2007 15:08

Franzen, der har omkring 90 ansatte, er kendt som et veldrevet rotationstrykkeri med speciale indenfor blad- og magasinproduktion. Franzen sluttede sidste regnskabsår med en omsætning i niveau 200 mio. og resultat før skat på 10 mio. og har fastholdt den positive udvikling frem til overtagelsen. Franzen har gennem de sidste år gennemført et ledelsesmæssigt generationsskifte med fokus på en kontrolleret vækst indenfor blad- og magasinproduktion. Direktør Leif C. E. Petersen, der bliver siddende i chefstolen efter Color Prints overtagelse siger, at selskabet stod overfor nye udfordringer og store investeringer i nyt byggeri og produktionsanlæg og derfor ser muligheden for en samlet vækstsucces i en fælles fremtid med Color Print som den helt rigtige løsning. Color Print skiftede i sommeren 2006 ejerstruktur fra børsnoteret til at være equity ejet af kapitalfonden Polaris, dette for at sikre fundamentet til fortsat vækst. Color Print har fortsat sin positive udvikling og stod overfor beslutningen om nye investeringer for at fastholde og udvikle Selskabet. Color Print har med erhvervelsen af Franzen styrket sig væsentligt til fremtiden og hermed skabt grundlaget for en samlet omsætning på over 1300 millioner kroner. Color Print investerer i Skandinaviens største og første 80-siders heatset rotationsmaskine til reklametryksager, maskinen forventes at være produktionsklar i september 2007. Erhvervelsen af aktierne i Franzen bliver dermed en succes for kunderne i begge selskaber, idet den samlede produktion giver et solidt grundlag til at den største investering i en rotationspresse i Skandinavien til reklametryksager kan gennemføres på et stabilt fundament og samtidig sikre optimale produktionsmæssige vilkår indenfor blad- og magasinproduktionen sammen med reklametryksager. Color Print ændrer samtidig organisationen således, at der oprettes en formel koncernledelse samt fire selskabsenheder med selvstændig ledelse og ansvar for den daglige drift. Adm. direktør Henrik Nielsen vil sammen med direktør Eigild B. Christensen udgøre koncernledelsen med fokus på udvikling, koncernsynergi, investering og akkvisitioner. Leif C. E. Petersen fortsætter som direktør og får ansvaret for den samlede drift af rotationsaktiviteterne i Franzen og Color Print Danmark, mens Mogens Larsen som direktør har ansvar for arktryk-aktiviteterne i Scanprint, Mikael Lindell som direktør med ansvar for de svenske rotationsaktiviteter i Color Print Sweden og Rolv Johnsen som direktør med ansvaret for de norske rotationsaktiviteter i Norprint.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...