Color Print klar til at gribe opsvinget

Hård konkurrence lægger dæmper på Vadum-koncernens overskud

VADUM:Investeringer i ny kapacitet kombineret med hård konkurrence for markedet for tryksager sætter sit præg på halvårsregnskabet fra trykkerikoncernen Color Print. Trods en vækst i omsætningen på ca. 47 mio. kr. til 281 mio. faldt resultatet før skat til 10,4 mio. kr. Det var ca. en mio. kr. mindre end i samme periode sidste år. For året som helhed fastholder ledelsen forventningerne om et resultat før skat på 20-25 mio. kr. Trods det lille fald i indtjeningen betegner ledelsen resultatet som tilfredsstillende. I den vurdering henvises der dels til de nuværende markedsvilkår, dels til den igangværende integration af de to Århus-trykkerier, der er købt til indenfor godt et år. Dertil kommer, at koncernen i øjeblikket er i færd med at indkøre to store trykmaskiner. - Det har alt sammen kostet os betydelige beløb. Indkøring af en rotationsmaskine tager typisk et til halvandet år og medfører betydelige ekstraomkostninger i form af oplæring af personale og papirspild, siger selskabets stifter og adm. direktør Eigild B. Christensen. Opsving hjælper Fra næste regnskabsår forventer Color Print at få fuld effekt af investeringerne. - Selv med de nuværende markedsvilkår forventer jeg et resultat i næste regnskabsår, som vil være pænt større end i indeværende regnskabsår, siger Eigild B. Christensen. Han tilføjer, at i tilfælde af, at det længe ventede opsving melder sig, vil det økonomiske resultatet bedres yderligere. - Med den nuværende kapacitet vil vi uden yderligere investeringer kunne øge omsætningen med 100-150 mio. kr., og da afskrivningerne er foretaget, vil det give en væsentligt plus på regnskabet, siger han. Da Color Print forventer mindst at fastholde sin position på markedet, vil et opsving automatisk medføre stigende omsætning for Vadum-virksomheden. - Men vores mål er fortsat at vinde markedsandele - det arbejder vi på hver dag, og med århusvirksomheden integreret er vi klar til nye opkøb, siger direktøren, der dog understreger, at der på det punkt ikke er noget konkret undervejs. Color Print beskæftigede ved udgangen af oktober 274 medarbejdere mod 252 året før. Stigningen skyldes dels købet af de to århusianske virksomheder, dels det øgede aktivitetsniveau.