Virksomhedsøkonomi

Color Print køber Franzen

470 ansatte efter overtagelsen af Aalborg-firma

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Næp­pe ud­sigt til stør­re ænd­rin­ger på per­so­na­le­si­den i Fran­zen-tryk­ke­ri­et, er både Leif Chri­sten­sen (bil­le­det) og Hen­rik Niel­sen, kon­cern­chef i Color Print, eni­ge om. Foto: Jan Sø­ren­sen

VADUM:Efter kontakter i dybeste hemmelighed over nogle måneder har trykkerikoncernen Color Print med hjemsted i Vadum overtaget det nordjyske rotationstrykkeri Franzen, der er grundlagt 1952 i Kongerslev, og som i dag med hovedkvarter Aalborg Øst beskæftiger over 90 medarbejdere. Med købet har Color Print manifesteret sin position som en af Danmarks førende trykkerivirksomheder med 470 ansatte i afdelinger flere steder i Skandinavien og en samlet omsætning på 1,3 milliarder kroner. Parterne ønsker ikke at sætte kroner og øre på handelen, men sandsynligvis er der tale om en købspris på et trecifret millionbeløb. Sælger er dels et holdingselskab med tilknytning til familien efter stifteren, Poul Wilhelm Franzen, dels en række ledende medarbejdere med mangeårig ansættelse i virksomheden. Ifølge Color Prints administrerende direktør, Henrik Nielsen, vil købet næppe medføre større ændringer for nogen af de to store nordjyske trykkerier. - Vi har som følge af den meget diskrete mødeaktivitet op til handelen langt fra været nede i alle detaljer. Men der er intet, der tyder på, at overtagelsen vil medføre større ændringer på personalesiden, siger Henrik Nielsen. Franzen er kendt som et veldrevet rotationstrykkeri med speciale inden for blad- og magasinproduktion. Franzen sluttede sidste regnskabsår med en omsætning i niveau 200 millioner kroner og et resultat før skat på 10 millioner kroner og har fastholdt den positive udvikling frem til overtagelsen. Gennem de sidste år har trykkeriet gennemført et ledelsesmæssigt generationsskifte, hvor blandt andet stifterens søn, Peter Franzen, har helliget sig udgivelsen af Østhimmerlands Folkeblad. Direktør Leif C.E. Petersen, der bliver siddende i chefstolen efter Color Prints overtagelse, siger, at selskabet stod over for nye udfordringer og store investeringer i nyt byggeri og produktionsanlæg. - Derfor anså vi vækst i en fælles fremtid med Color Print som den helt rigtige løsning, påpeger han. Color Print gik i sommeren 2006 fra at være et børsnoteret selskab til en ny model med kapitalfonden Polaris som eneejer. Dermed har Color Print fortsat kapitalgrundlaget på plads til at fortsætte sin positive udvikling. Med erhvervelsen af Franzen har koncernen styrket sig væsentligt til fremtiden. I øvrigt investerer Color Print i Nordeuropas største og første 80-siders headset rotationsmaskine til reklametryksager. Maskinen forventes at være produktionsklar i september 2007.