Virksomhedsøkonomi

Color Print køber nok et Århus-trykkeri

Nyindkøbt trykkeri vil blive indlemmet i eksisterende selskab

VADUM:Trykkerikoncernen Color Print har som led i sine vækstplaner igen været på storindkøb. Denne gang drejer det sig om Jydsk Centraltrykkeri A/S i Århus, der med virkning fra 15. juni indlemmes i koncernen, der har hovedsæde i Vadum. Jydsk Centraltrykkeri har gennem de seneste år givet underskud. Derfor vil Color foretage en såkaldt "turn around", der i princippet indebærer en opløsning af virksomheden. I den forbindelse vil aktiviteterne og dele af medarbejderstaben vil blive overflyttet til Color Prints nuværende trykkeri i Århus, Phønix-trykkeriet, der har ledig kapacitet. - Det er først og fremmest markedsandelen, vi er gået efter. Maskinparken er ikke så moderne som det, vi i ellers gør brug af i koncernen. Den vil derfor blive solgt fra, siger Color Prints adm. direktør Eigild B. Christensen. Hvor stor del af bemandingen, der overgår til Phønix-trykkeriet, afhænger af, hvorvidt det lykkes at beholde trykkeriets nuværende kunder og dermed omsætningen: - Normalt i den situation forsvinder der nogle kunder, men omvendt vil vi kunne løse flere trykkeopgaver for de tilbageværende, så vi satser på at kunne opretholde omsætningen. Men med sammenlægningen med Phønix vil der være nogle dobbeltfunktioner, hvilket alt andet lige gør, at vi ikke får brug for alle, siger Eigild B. Christensen. Jydsk Centraltrykkeri har hidtil haft en omsætning på ca. 35 mio. kr., en balancesum på 37 mio. kr. og 30 medarbejdere. Til sammenligning har Phønix-trykkeriet med sine 65 medarbejdere en omsætning på 90-95 mio. kr. På sigt er det hensigten at flytte Phønis-trykkeriet til det Jydsk Centraltrykkeris adresse. Forinden skal de eksisterende bygninger renoveres, og der skal opføres en ny bygning, der skal rumme et nyt forretningsområde for koncernen, idet Color Print i fremtiden også skal befatte sig med bogbinding. - Bogbindingsudstyret var oprindeligt planlagt placeret i Vadum, men pladsmangel i forbindelse med trykkeriet der, gør, at det nu i stedet bliver Århus, siger Eigild B. Christensen. Den overtagne virksomhed blev grundlagt i 1975 som Marselis Tryk og fusionerede i 1995 med Jydsk Centraltrykkeri A/S. Samme år blev Brabrand Bogtryk opkøbt. .