Ungdomsuddannelser

Computere kan lære ordblinde at læse og stave

IT-Stationen i Bælum har efter et år blandt andet fået held med at hjælpe ordblinde børn

BÆLUM:For et år siden kunne IT-Stationen Bælum-Solbjerg fejre den officielle indvielse i den gamle stationsbygning i Bælum, og i mellemtiden er stationen kommet rigtig godt i gang. Det er ikke mindst på de faste brugerdage for efterlønnere og pensionister, at der er fuldt hus ved maskinerne, men også et kursus for ordblinde børn og deres forældre har haft stor søgning. I næste uge holdes introduktionsmøder for den næste kursusrække i foråret, og den kan blandt andet byde på endnu et pc-kursus for børn med læse- og skrivevanskeligheder. - Vi har kun plads til 11 ad gangen, og da det første kursus var helt fyldt op, banker vi et nyt op nu, fortæller Torben Christensen, som underviser på kurset sammen med Kirsten Brix og Tina Jensen. Det er to konsulenter fra Ordblindeforeningen i Århus, der har udviklet kursusprogrammet, som bygger på den erfaring, de selv har gjort: Ved at arbejde på en pc kan ordblinde forbedre deres læsning og stavning. Blandt andet benytter man 10-fingersystemet, hvilket skulle lette stavningen. De lokale resultater i Bælum har også været gode, og det er meningen, at de første kursister fra efteråret skal tilbydes et opfølgningskursus senere på foråret. Senere bliver der højst sandsynligt også et kursus for voksne. - Det er en ekstremt effektiv indlæringsmetode. Og det er fint, at vi har kunnet lave et tilbud til netop sådan en sårbar gruppe, siger Henning Appel, formand for IT-Stationen. Stationen har købt licensen til kurset fra Århus, som overskueligt består af 10 gange to lektioner. Men underviserne i Bælum har også selv tilføjet nogle ideer og har dermed givet det et lokalt tilsnit. Således var alle ledninger pillet ud af computerne, da deltagerne ankom på en af de første kursusdage. - Så skulle de selv samle maskinerne. Og det viste sig jo, at det kunne de sagtens. Så havde de vundet endnu en sejr, fortæller Torben Christensen, som fandt på det indslag. Ideen om at lave et tilbud til denne målgruppe kom fra en familie i Bælum, der selv havde problemet inde på livet og spurgte, om IT-Stationen havde noget, der kunne hjælpe en ordblind. Børnene på det første kursus har været fra børnehaveklassen op til sjette klasse, men der er ikke faste aldersgrænser. Man behøver heller ikke være fra Bælum-Solbjerg, men dog helst fra Skørping Kommune, hvis man er interesseret i at deltage i det nye kursus, som der er introduktion til onsdag aften 8. januar. Torsdag aften er der introduktion først til pc-kurset for begyndere og øvede, dernæst til et kursus i billedbehandling, som kan kombineres med en lokalhistorisk interesse. Begge disse kurser er nyskabelser, som er blevet mulige, efter at korpset af stationspassere er nået op på en halv snes stykker. Efter en etaberingsfase med blandt andet et tilskud på 710.000 kr. fra Det Digitale Nordjylland, arbejder alle nu frivilligt og ulønnet i IT-Stationen. IT-Stationen har netop søgt amtet om endnu et halvt års forlængelse af projektperioden, før der skal afleveres evalueringsrapport. - Projektet skulle have været afsluttet til sommeren 2002, men vi har simpelt hen ikke samlet erfaringer nok endnu, siger formand Henning Appel.