Cosmos investerer lokalt med flydetrawl

HIRTSHALS:Cosmos Trawls afdelinger i Hirtshals og Skagen kan nu producerer de såkaldte ”selvspredende” flydetrawl. Grundet tidligere patentrettigheder, har Cosmos Trawls islandske partner Hampidjan hidtil haft eksklusiv-rettighederne til produktion af selvspredende trawl. Dermed har den nordjyske virksomhed været nødsaget til at købe færdiglavede trawl, af denne type på Island, hvilket af naturlige grunde har gjort tingene mindre attraktive i forhold til standard modeller i almindelige materialer. - For at kunne holde beskæftigelsen på danske hænder, samt fastholde troen på en lysere fremtid indenfor dansk fiskeri, har vi de seneste otte måneder arbejdet på at købe en produktionslicens. Disse forhandlinger er nu endeligt faldet på plads, oplyser administrerende direktør Georg Jensen. Fisks adfærd Den ny teknologi er udviklet af amerikanske hydrografer og forskere med speciale i fisks adfærd, og indebærer brug af en speciel teknik med hensyn til produktion af tovværk og net, som herefter sættes i trawlet i et særligt mønster. Deres fysiske karakteristika spreder auto-matisk maskerne når trawlen trækkes gennem vandet. Spredning bevirker blandt andet, at trawlvolumen øges helt ned til bagposen, og at trawlen er mere stabil under fiskeri. Studier over fisks adfærd i trawl har vist, at fisk prøver at undgå nettet på grund af påvirkninger fra forskellige kræfter inden i trawlet. Med brug af den selvspredende teknologi, reduceres disse kræfter betydeligt, hvilket gør at fisken reagerer meget mindre og dermed flyder roligt ind i posen - og fangsteffektiviteten øges. Forbedring af fiskeriet - Set i lyset af de seneste europæiske fangststatistikker, hvor de selvspredende trawl er i brug ombord største-delen af de meste effektive fartøjer, er det vores målsætning at videreføre de imponerende resultater til vores kunder og markeder, således vi som redskabs-leverandør kan bidrage aktivt til forbedring af fiskeriet, afslutter Georg Jensen. Med investeringen i den selvspredende teknologi, som regnes for en revolution indenfor moderne redskabs-teknologi, føler Cosmos Trawl, der er en del af den internationale Hampidjan Gruppe med hovedsæde på Island, sig rustet til at øge sin position og konkurrencedygtighed i mange år fremover.