Boligøkonomi

CT ryger på tvangsauktion

Kun et tilbud på C.T. En af panthaverne takkede nej til det

BRØNDERSLEV:Der kom kun et tilbud på CT-lejlighederne. Alle panthaverne undtagen en var dækket ind af tilbuddet, og denne takkede nej, oplyser advokat Jens Pontoppidan. Fordi alle panthavere ikke var dækket ind, skulle tilbuddet godkendes af dem. Panthaveren, der sagde nej, var derfor i sin fulde ret til at sige nej, uanset hvad de andre sagde. Det er så at sige alle eller ingen. - Vi havde lejlighederne til salg i fri handel først, fordi vi så kunne få en højere værdi, siger Jens Pontoppidan. - Nu flyver værdierne ud af vinduerne. Der kommer til at blive en dårligere dækning nu. Når lejlighederne ryger på tvangsauktion, vil de blive solgt hver for sig. Derfor bliver den lejlighed, hvor Restaurant CT ligger i, solgt først. - Hvis man vil bruge lejligheden til værtshus, er man nødt ti lat købe de andre lejligheder også. Ellers risikerer man at få problemer med støjgener. Pontoppidan understreger, at man får de dårligste priser ud af tvangsauktioner. - Hvis man sælger de andre lejligheder først, så vil værdien være endnu lavere. You are damned if you do, and you are damned if you don't, siger advokaten. Frit oversat betyder det, at du taber, uanset løsningen du vælger. Tvangsauktionen vil komme en gang efter sommerferien.