EMNER

Cykelsti på farlig strækning

SYVSTEN/HØRBY:Nordjyllands Amt er på banen med et cykelstiprojekt på en farlig strækning, nemlig amtsvejen mellem Syvsten og Hørby. Sæby Byråds tekniske udvalg har meddelt amtet, at kommunen går ind for projektet - og at det gennemføres snarest muligt. Kommunen har i øvrigt tidligere over for amtet påtalt behovet for en cykelsti på strækningen og anmodet om at få den lavet hurtigst muligt. Det er sket med henvisning til, at en cykelsti i høj grad vil være med til at fremme trafiksikkerheden på strækningen. Amtet er nu klar med et detailprojekt, og planen er, at cykelstien skal anlægges i foråret. Kloakledning under I forbindelse med gennemførelse af cykelstiprojektet vil kommunen forsøge i samarbejde med amtsvæsenet at nedlægge en spildevandstrykledning, der skal etableres i forbindelse med centraliseringen af spildevandsrensningen i kommunen til Sæby Renseanlæg. Kommunens plan er, at ledningen i videst mulig udstrækning skal placeres i cykelstiarealet. Bliver koordinering af de to projekter en realitet, vil det for kommunen betyde en mindre udgift til spildevandstrykledningen. Normalt er amtet afvisende over for en generel tilladelse til at placere ledninger i vejarealer, men Sæby Kommune venter, at amtet er klar til at gøre en undtagelse i denne specielle situation.