Lokalpolitik

Cykelsti ved Stae et kernepunkt

Gert Andersen, K, stiller med sit eget budgetforslag

HALS:Det konservative medlem af Hals Byråd, Gert Andersen, har til 2. behandlingen af budget 2006 stillet sit helt eget ændringsforslag til S og V"s budgetoplæg. - De vil ikke gí mig den cykelsti i Stae. Jeg kan ikke blive ved med at vente. Nu har jeg kæmpet for den i to år, og det er primært det, som skiller os, begrunder Gert Andersen sit sololøb med. På sidste byrådsmøde blev han skældt ud af sine byrådskolleger for ikke at gå ind i seriøse forhandlinger med de andre, men køre sit eget løb. - Det kan ikke hjælpe, at de flytter cykelsti-projektet et år frem til 2008, pointerer Gert Andersen, der har den på sit budgetforslag allerede til næste år, så den kan kobles sammen med den projekterede rundkørsel i 2008. Hans udtalelse bakkes op af lokale borgere i Stae, der ved læserbreve og på Hals.dk har argumenteret for skolebørnenes sikkerhed. Gert Andersen foreslår derfor, at der bruges 1.200.000 kr. allerede i 2006. - For Omfartsvejen til Stae er en strækning med mange lastbiler og busser. Det er en strækning med den største trafikmængde på hverdage dermed den mest trafikfarlige for cyklende skolebørn, argumenterer Gert Andersen. Rundkørslen ved Halsvej/ Omfartsvejen ved Stae skal ses som en del af trafiksikringen og har på Gert Andersens budget fået 1 mio. i både 2008 og 2009. Den har af et enigt økonomiudvalg fået 3 mio i 2008, hvor projekteringsdelen er sat til 2007. - Vi mener selv, at vi har en god plan til den nye Aalborg Kommune, der jo overtager amtsvejene, når amterne nedlægges, siger borgmester Bent Sørensen (S). På onsdag er byrådsmødet rykket frem til kl. 16, da man holder budgetmøde umiddelbart derefter. I Gert Andersens ændringsforslag indgår også den nye cykelsti mellem Kongevejen og Ulsted, med udskudt start på 1. etape i 2007, hvor S og V har den på i 2006. Altså 170.00 kr. kr. som Gert Andersen flytter fra 2006 til 2007. Den eksisterende cykelsti mellem Gandrup og V. Hassing er i det konservative oplæg ønsket renoveret med en bedre belægning, så man bedre kan cykle på den. Den har fået 1 mio i 2008. Og så har Gert Andersen et helt utraditionelt forslag. Indkøb af otte flybare chikaner for 100.000 i 2007, så der kan laves fuldskalaforsøg, før der laves fast hastighedsdæmpende foranstaltninger. Spillerumsændringerne er dermed et underskud i budgettet på 43.000 kr. i forhold til S og V"s oplæg.