Lokalpolitik

Cykelstien til København

PLAN:For et par år siden tog Hals Byråd en beslutning om, at der skulle anlægges en cykelsti fra Gandrup til Loftbroen, ca. halvanden kilometer, og midt sommer 2003 blev der så syn for sagn, da strækningen blev præsenteret for borgerne. På indvielsesdagen af projektet til ca. 1,7 mio. kr. (heraf gik kun omkring 60-80.000 kr. til de forhandlingsvenlige lodsejere), luftede snoreklipperen sin og andres begejstring for løsningen og tøvede ikke med at love yderligere udbygning af cykelstinettet etapevis rundt omkring i kommunen. En lignende stækning kunne det således være blevet til her ved årsskiftet, hvis byrådet og ikke mindst borgmesteren havde haft nogle flere ram i brug på det rigtige tidspunkt. I stedet for at få en yderligere 1,5 km asfaltbane til glæde for borgerne, valgte man at investere 1,78 mio.kr. på anden vis. Denne gang blev resultatet så en ca. 9 m (ni meter) papirbane. Til udelt glæde for et københavnsk advokatfirmas likviditet. Borgmesteren har for nogen tid siden klogeligt meddelt sit byrådsophør, når perioden slutter. Han får forhåbentligt følgeskab af en ganske stor part af de øvrige 16, når man udviser så letsindig omgang med borgernes midler. Og det skulle ikke undre, om beløbet i denne fyringssag ender endnu højere, inden sagen er afsluttet.

Forsiden