Cykelstier gennem hele Brovst

Projektet kommer til at omfatte cykelstier langs hele hovedvejen

EMNER 8. september 2004 06:00

BROVST: Cyklister i Brovst kan glæde sig til, at der nu bliver anlagt cykelstier i begge sider langs hele hovedvejen gennem Brovst - fra Østergade i øst til vandværksbakken i vest. Arbejdet udføres af Nordjyllands Amt, og det var oprindelig planen kun at anlægge cykelstier på strækningen fra Østergade til Kirkegade-Jernbanegade midt i byen, men amtet har nu besluttet også at tage Vestergade med, oplyser ingeniør Philip Vestergaard fra Nordjyllands Amts Vejkontor. Arbejdet med cykelstierne er anslået til ca. 1,7 mio. kr. Dertil kommer udgifter til ny gadebelysning, som skal etableres på hele strækningen. Gadebelysningen har amtet ikke fået pris på endnu. Arbejdet var oprindelig beregnet til at skulle vare fra september til december. - Vi kommer i hvert fald til at bruge den tid. Om det varer længere, kan jeg ikke sige i øjeblikket. Det afhænger bl.a. af vejvæsenets bemanding, siger Philip Vestergaard. I forbindelse med etableringen af cykelstierne har det kun været nødvendigt at ekspropriere et enkelt sted. Amtet har måttet købe et stykke jord af Brovst Vandværk på toppen af Vestergade. Cykelstierne langs hovedvejen betyder, at der vil blive indført parkeringsforbud i begge sider på hele strækningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...