EMNER

Cykelstier i Brovst forlænges

Hovedvejen gennem byen ændres på en række punkter til efteråret

BROVST:Hovedvejen gennem Brovst vil i løbet af efteråret blive ombygget fra Østergade ind til centrum, en strækning på knap en kilometer. Det betyder bl.a., at cykelstierne fra Østergade vil blive ført helt frem til krydset ved Kirkegade. Nordjyllands Amts Vejkontor har udarbejdet detailprojekt for vejarbejdet og har bedt Brovst Kommune om en udtalelse. Brovst Byråds tekniske udvalg behandler sagen på sit møde i eftermiddag. Arbejdet skal ifølge amtets plan udføres fra 1. september til 1. december. Det er en forudsætning for projektet, at der indføres parkeringsforbud på den pågældende strækning. Projektet medfører også, at der skal eksproprieres ca. 80 meter langs sydlige vejskel. Ombygningen af hovedvejen vil endvidere medføre, at de eksisterende helleanlæg ved Brovst Skole vil blive fjernet, at der etableres firkantmønster i asfaltslidlaget i lyskrydset for at dæmpe farten, og at Parkvej og Bakkevej lukkes ud mod hovedvejen. I forbindelse med ombygningen af hovedvejen har Brovst Kommune tidligere fremført ønsker om trafiksanering af Toftevej og Nyvejs udmunding i hovedvejen og forbedring af forholdene ved Rema 1000. Disse ønsker er imidelrtid ikke fuldt imødekommet i projektet, da der ikke er plads til at anlægge svingbaner ud for Nyvej og Toftevej, og amtet mener ikke, at lyssignalanlæg ved de to vejkryds vil kunne afvikle trafikken. Indførelse af parkeringsforbud og anlæg af cykelstier vil dog forbedre oversigtsforholdene ved udkørsel fra de to veje Årstrafikken på hovedvejen i Brovst er for 2003 opgjort til 7100 køretøjer pr. døgn og for juli til 9735 køretøjer pr. døgn. På strækningen er der i årene 2000 til 2004 registreret 13 uheld, heraf to med lette trafikanter (knallertkørere, cyklister, fodgængere).