EMNER

Cykelstier i Ladelund nu på vej

Indsigelser fra lodsejere har forsinket amtets egne entreprenører i anlægsarbejdet

LADELUND:Med et par ugers forsinkelse er entreprenørmaskiner nu gået i gang med at anlægge cykelstier i begge sider af Roldvej fra rundkørslen i Haverslev til Nørlund Gods. Arbejdet skulle allerede have være indledt efter sommerferien, men indsigelser fra to berørte lodsejere på den 3,5 kilometer lange strækning forsinkede anlægsprojektet. Lodsejerne var i første række utilfredse med antallet af helleanlæg - og deres konkrete placering i Ladelund by - Da der i september blev opnået enighed mellem de implicerede parter omkring projektets udformning, havde vores egen entreprenørafdeling på grund af den udskudte anlægsstart allerede omfordelt ressourcerne. Det er årsagen til, at vi først er gået i gang i denne uge, forklarer Svend Erik Pedersen, gruppekoordinator for amtets anlægsfolk. Forsinkelsen betyder, at hele den 3,5 kilometer lange strækning med anlæg af cykelstier og en udvidelse af vejen med en halv meter i hver side og etablering af tre helleanlæg ikke kan blive færdiganlagt i år. - Vi satser dog på at få cykelstierne anlagt på strækningen fra rundkørslen i Haverslev og gennem Ladelund by i år af hensyn til de bløde trafikanter. Giver vejrforholdene os mulighed for at fortsætte anlægsarbejdet i vinterperioden, fortsætter vi ned mod Nørlund Gods, så meget som vi nu kan nå, påpeger Svend Erik Pedersen og tilføjer: - Totalt arbejder vi med en tidsplan for hele projektet, der siger, at vi skal være færdige med at anlægge cykelstier i begge sider af Roldvej næste sommer.